Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed

Att forma framtidens stadsutveckling

Vår satsning på tidiga skeden syftar till att hjälpa våra kunder att etablera en stabil grund för sina projekt. Genom vårt tekniska kunnande och vår gedigna erfarenhet säkerställer vi kvalitet, byggteknik, ekonomi och genomförande på ett hållbart sätt

Som projektledare inom tidiga skeden fokuserar jag främst på bostadsprojekt, fastighetsutveckling och projektledning inom exploateringsområden. Mitt arbete innebär att leda detaljplaneprocesser åt fastighetsägare samt driva Forsens satsning på kalkyler i tidiga skeden. Genom att analysera och förutse ekonomiska och tekniska utmaningar redan från start, kan vi skapa hållbara och lönsamma projekt.

En av mina främsta styrkor är min förmåga att se helhetsaffären i de projekt jag arbetar med. Jag har tidigare haft lönsamhetsansvar för mina projekt och har erfarenhet av att hantera projektens alla skeden, från detaljplaneprocess och projektering till försäljning, kundhantering och produktion.

Det bästa med min roll är att få vara med och forma framtidens stadsutveckling. Att kunna påverka och styra projekten redan i ett tidigt skede för att säkerställa kvalitet, ekonomi och genomförbarhet är otroligt givande. Varje projekt erbjuder unika utmaningar och möjligheter, vilket gör arbetet både varierande och inspirerande.

Vi på tidiga skeden är ett väldigt bra gäng med bred kompetens som kompletterar varandra väl. Vi har alla god kunskap inom både tidiga skeden och genomförande. Dessutom har vi många kompetenta kollegor på andra avdelningar att vända oss till vid behov. Forsen är ett mycket vänligt och inkluderande företag där vi alla hjälper varandra.

/Fanny Allvin, projektledare inom Tidiga skeden Stockholm