Forsen och Covid 19 – hur det påverkar dig som kund

Med hänsyn till riktlinjer och allas välbefinnande fortsätter vår verksamhet nästan som vanligt. Hur påverkar det dig som kund?

Vi på Forsen har vidtagit nödvändiga åtgärder för att hindra smittspridningen av corona  (Covid-19) och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Våra riktlinjer, som vi gärna synkar med våra kunders riktlinjer, gäller alla anställda vid Forsen och våra underkonsulter. En av åtgärderna för att minska smittorisken är att de som har möjlighet arbetar hemifrån och vi använder oss av digitala hjälpmedel, ex. möten via Teams.

Vi strävar efter att våra projekt och byggen inte ska behöva stanna upp, oavsett var i projektskedet vi befinner oss.

Forsen har en krishanteringsgrupp som noga följer utvecklingen och allmänna rekommendationer. Ledningen anpassar våra arbetssätt och projektplanerna därefter.

Vi hoppas att ni har förståelse för att den rådande situationen kan påverka hur vi jobbar och samarbetar. Vi lovar att göra vårt bästa för att hålla igång projekten och har självfallet en tät dialog med dig som kund och anpassar oss i största möjliga mån efter era önskemål och rådande riktlinjer.

Frågor eller funderingar?

Om du har frågor som rör ditt projekt, vänligen vänd dig till din kontakt på Forsen (ex. ombud eller projektledare). Allmänna frågor om våra åtgärder, vänligen kontakta vår kommunikationschef enligt nedan.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK