Forsens miljöpolicy

Forsen är ett projektledningsföretag som leder bygg- och anläggningsprojekt och aktivt bidrar till ett effektivt och hållbart samhällsbyggande. Vår affärsstrategi, uppförandekod och övriga policys, tillsammans med tillämplig lagstiftning, ligger till grund för vårt miljö- och hållbarhetsarbete.

Denna miljöpolicy gäller för all verksamhet inom Forsen.

  • Vi ska bidra till minskad klimatmiljöpåverkan, resursförbrukning och ökat ekologiskt ansvarstagande.
  • Vi ska bidra till en hållbar stads- och samhällsutveckling genom att aktivt bidra med vår kunskap i projekten.
  • Vi ska följa den tekniska utvecklingen inom branschen för att öka vår kompetens inom hållbar stads- och samhällsutveckling.
  • Vi ska med hjälp av aktuell och relevant kunskap bistå våra kunder i val av material-, energi- och andra tekniska lösningar i syfte att minska miljöbelastning och hitta långsiktigt hållbara lösningar.
  • Vi ska tillsammans med våra kunder inspirera, utmana och påverka konsulter, entreprenörer och leverantörer till aktivt miljöarbete och på så sätt skapa mervärden för våra kunder och för samhället i stort.
  •  Vi ska säkerställa att vi följer tillämpliga lagar och föreskrifter samt god praxis i branschen.
  • Vi ska ständigt sträva efter att minska klimatpåverkan och resursförbrukningen i vår egen verksamhet samt öka medvetenheten hos alla våra medarbetare.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK