Forsens miljöpolicy

Forsen är ett bygg- och projektledningsföretag som aktivt deltar i det moderna samhällsbyggandet. Vi medverkar i arbetet för en ekologisk, ekonomisk och socialt långsiktig hållbar utveckling för våra intressenter.

Vi ska verka för att skydda miljön genom att:

 • sträva efter att minska projektens miljöbelastning genom att med hjälp av aktuell
  miljökunskap bistå kunden i frågor gällande materialval och energilösningar för att
  välja miljövänligare lösningar.
 • i samråd med kunden inspirera och påverka konsulter, entreprenörer och
  leverantörer till ett aktivt miljöarbete.
 • ständigt minska vår negativa miljöpåverkan och förebygga föroreningar samt öka vår
  positiva miljöpåverkan genom att följa tillämplig miljölagstiftning och bevaka
  utvecklingen av branschpraxis.
 • i hela vår verksamhet ständigt förbättra vårt miljöarbete, arbeta förebyggande och
  därmed minska vår miljöpåverkan.
 • löpande säkerställa ökad miljömedvetenhet hos samtliga medarbetare.

Vår miljöpolicy omfattar alla verksamheter inom vår organisation.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK