Karin Wallenbert, Forsens ekonomichef 2020.

Ekonomichefen sammanfattar ekonomin

Forsen har, som de flesta andra företag, påverkats av Coronapandemin under 2020. Ett fåtal kontrakterade uppdrag pausades av kunden och nyförsäljningen minskade genom att kontakten med kunder försvårades. Det ledde till en lägre beläggning än föregående år. Trots det så ökade lönsamheten genom att omkostnaderna kunde begränsas.

Ledningsgruppen jobbade aktivt med försäljning och kostnadsbesparingar samt bevakade hälsoläget. Våra medarbetare kunde i stor utsträckning arbeta hemifrån men sjukfrånvaron blev något högre än föregående år.

Omsättningen blev 347 miljoner vilket är en minskning med 8%. Segmentet anläggningsprojekt växte relativt sett, liksom andelen offentliga kunder. Helt i linje med ledningens strategi. Uppdragen för återkommande kunder visade en kraftig ökning under 2020 och satsningen på uppdrag i norra Sverige fortsatte, om än i lägre takt än planerat.

Den planerade rekryteringstakten bromsades något under 2020 medan arbetet med att stärka Forsens varumärke, även som arbetsgivare, fortsatte.

Forsens målsättning är fortsatt expansion, inom nuvarande segment, industrisektorn och CM-uppdrag. Forsen har en god riskspridning i kundportföljen inom både den privata och offentliga sektorn. Med ett tjänsteerbjudande som gäller all slags byggnation fås en stabil intäktsgenerering även i konjunktursvängningar. Den huvudsakliga osäkerhetsfaktorn för branschen är kompetensförsörjningen, tillsammans med kraften i byggkonjunkturen, och det gäller även för Forsen.

Finansiella höjdpunkter

  • Intäkterna sjönk med 8% till 347 miljoner
  • Starkt första och tredje kvartal beläggningsmässigt i övrigt sämre än förväntat
  • Rörelseresultatet förstärktes med 17% till 37,9 miljoner, motsvarar en marginal på 11%
  • Förstärkt kassalikviditet.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK