Hallands konstmuseum

Efter många års väntan fick Hallands konstmuseum i somras sin efterlängtade utbyggnad. Museet är nästan dubbelt så stort som tidigare och har fått en ny park med öppning mot gångstråket längs Nissan. Forsen har svarat för projekt- och byggledning.

Hallands konstmuseum har under flera år genomgått sin största renovering någonsin. Och uppdraget att leda arbetet – från idé till färdigställande – gick till Forsen, som har ramavtal med Halmstads kommun. Målet var att skapa en mötesplats med café, en ny hörsal och rum för utställningar och evenemang.

– Museet uppfördes tidigt på trettiotalet och redan tio år efter invigningen startade diskussionen kring en utbyggnad. Nu är det tillgängligare och attraktivare för alla, säger projektledaren på Forsen.

Utöver renovering av den befintliga byggnaden har museet fått en utbyggnad på 1 700 kvm med en ny huvudentré vänd mot staden och parkområdet vid Nissan. I den nya byggnaden ligger reception, butik och ett café med uteservering med utsikt över vattnet.

En ombyggnad av de två nedre våningarna har också gjort det möjligt att för första gången samla alla anställda under ett och samma tak. Renoveringen av den äldre byggnaden har skett varsamt och innefattar energibesparande åtgärder.

– En utmaning var att skapa en ljussättning och en akustik som är flexibel för att klara olika utställningar. Det har också varit viktigt att tillbyggnaden kopplas ihop med den befintliga museibyggnaden på ett bra sätt, så att de fungerar tillsammans som en enhet, säger Forsen.

Den nya byggnaden rymmer även utställningslokaler, där kraven är höga på ventilation och avfuktning. Lokalerna säkerhetsklassas dessutom enligt kammarkollegiets krav. Detta innebär att museet kan låna in konstverk och utställningar från andra museer och kunna visa upp dem för Halmstadborna – något som inte var möjligt tidigare.

– Det har varit en komplicerad byggnation med många delprojekt. Inte minst har det varit komplext att hålla redo på alla kostnader. Men resultatet har blivit väldigt bra. Till exempel har inomhusklimatet blivit bättre än vi vågade hoppas med tanke på husets ålder. Så Forsen har verkligen gjort ett bra jobb, säger Martin Zetterman, projektledare på Halmstads kommun.

  • Kund: Halmstads kommun, fastighetskontoret
  • Forsens uppdrag: Projektledning, byggledning och KA
  • Kontakt hos Forsen: Ulrika Hyll
  • Genomförandeform: Totalentreprenad
  • Genomförandetid: Juni 2019
  • Omfattning: Ombyggnad av 2 200 kvm och tillbyggnad med 1 700 kvm
  • Arkitekt: White Arkitekter AB
  • Ort: Halmstad

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK