Kristinehedsgymnasiet - södra Sveriges största fordonsgymnasium

Trots korta ledtider och sena ändringar kunde Södra Sveriges största fordonsgymnasium slå upp portarna när höstterminen 2019 startade.
På det nya Kristinehedsgymnasiet i Halmstad samsas idag 280 elever om teorisalar, verkstäder och tung fordonsutrustning.
Forsen har lett hela projektet, på uppdrag av Halmstads kommun.

Kristinehedsgymnasiet består av tre byggnader. Huvudbyggnaden innehåller administration, mottagningskök, cafeteria, skolsköterska och expedition samt utbildning för personbil och lastbil, med verkstäder och spolhall. De två övriga byggnaderna tjänar som carport för tunga maskiner samt utbildning för transportfordon.
– Allt detta är bra integrerat. Skolan har alla moderniteter som en verkstad behöver samtidigt som den fungerar som undervisningslokal, säger Forsens projektledare.

Det krävdes dock en hel del förarbeten.
– Husen är byggda på sankmark så vi fick påla upp, sänka grundvattnet och göra en hel del grundförstärkning. Vi har också byggt flera tunga billyftar, som krävde att vi gjöt särskilda fundament. Men allt rullade på väldigt bra.

Detta trots en del sena ändringar – bland annat fick körytorna justeras eftersom en del tunga fordon inte fanns med i planeringen från början.
– Skolan har en stor gård där de kan köra med både lastbil och buss samt ett område där de ska kunna gräva. I verkliga livet gräver man kanske en gång, i gyttja och jord. Här grävs det däremot hela tiden och det ställer höga krav på materialet. Det kan liknas vid en stor och avancerad sandlåda.

Under hela projektet har Forsen varit beställarens representant och haft fullt mandat att handla upp entreprenader och attestera fakturor – något som är ovanligt vid kommunala projekt.
– Det är roligt att få ett sådant förtroende. Och det har gått väldigt smidigt, inte minst tack vare att skolan utsåg en intendent som samordnade alla synpunkter från lärare och skolpersonal. Det gjorde att samarbetet flöt på fint, säger Forsen.

– När det uppstod nya verksamhetsbehov under byggtiden löste Forsen det på ett väldigt bra sätt, helt på egen hand. De var både byggprojektledare och projekteringsledare – och vi fick mycket skola för pengarna, säger Martin Zetterman, tf bygg- och projektchef på Halmstads kommun.

  • Kund: Halmstads kommun
  • Forsens uppdrag: Projekteringsledning, projektledning och KA PBL
  • Kontakt hos Forsen: Ulrika Hyll
  • Genomförandeform: Totalentreprenad
  • Genomförandetid: 2016 - 2019
  • Omfattning: BYA 4800 kvm
  • Arkitekt: Krook och Tjäder i FFU, Sweco var färdigprojekterande arkitekt till Totalentreprenören
  • Ort: Halmstad

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK