Foto: Tyréns (illustration)
Foto: Tyréns (illustration)

Kungspassagen - kontor på bästa läget i Uppsala

Mitt i centrala Uppsala bygger Castellum ”Kungspassagen”, ett modernt kontorshus på åtta våningar och 8 000 kvadratmeter. Forsen svarar för produktions- och installationsledning samt inköp och ekonomistyrning. Projektet genomförs på CM, Construction Management.

På en tidigare parkeringsplats i ett av Uppsalas bästa lägen uppför Castellum kontorsfastigheten Kungspassagen, som dockas ihop med en befintlig kontorsbyggnad.

– Projektet är komplicerat då det ligger i ett mycket centralt innerstadsläge, mellan järnvägen och en av Uppsalas mest trafikerade innerstadsgator. I källaren finns också en befintlig transformatorstation som inte får påverkas en millimeter under bygget, säger Robert Ohlsson, affärsenhetschef Forsen.

Huset sticker ut i det geografiska läget och har ett litet överhäng på fasaden över Kungsgatan. Projektet var från början tänkt att genomföras på totalentreprenad, men det var svårt att få ihop budgeten. Det var först genom att istället driva det som ett fullskaligt CM-projekt som kalkylen gick ihop.

– Vi vill ha en genomarbetad produkt, rätt kalkyler och god kontroll på alla skeden för att minimera överraskningar. Det gjorde att vi valde CM i det här projektet, säger Robert Ahlstedt, affärsområdeschef på Castellum Uppsala.

Kungspassagen kommer att få solceller, en takterrass som kan utnyttjas som utekontor och funktioner som underlättar och främjar cykelpendling. Huset drivs av grön el och koldioxidneutral fjärrvärme.

Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad, nivå GULD. Castellum kommer även att certifiera byggnaden enligt WELL, nivå guld – en internationell byggstandard som väger in människors hälsa och välbefinnande i arbetslivet. Det blir då Uppsalas första WELL-certifierade kontorsbyggnad.

I samband med nyproduktionen kommer även den befintliga byggnaden att hyresgästanpassas och moderniseras.

Forsen står för produktions- och installationsledning samt inköp och ekonomistyrning.

– Vi har ett transparent och gott samarbete med Forsen. De är lyhörda, vilket gynnar vår organisation och slutresultatet, säger Robert Ahlstedt.

Fastigheten är till stora delar uthyrd och inflyttning är beräknad till slutet av 2021.

  • Kund: Castellum AB
  • Forsens uppdrag: Tidsplanering, kalkyl, samordnande produktionsledare, produktionsledare bygg/BAS-U, produktionsledare installationer, inköpare, projektadministratör/controller
  • Kontakt hos Forsen: Robert Ohlsson
  • Genomförandeform: CM - Construction Management
  • Genomförandetid: 2019–2021
  • Omfattning: 11 300 kvm BTA
  • Arkitekt: Tyréns
  • Ort: Uppsala

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK