Foto: Visionsbild Helenelund
Bildkälla: https://www.sll.se/tvarbanan-kista-helenelund
Foto: Visionsbild Helenelund

Tvärbanans förlängning genom Rissne

Ett tredimensionellt pussel? Ja, kanske är det den bästa beskrivningen av ombyggnaderna inför Tvärbanans förlängning genom Rissne. Under hela byggtiden har gator och ledningar varit i drift, samtidigt som de har flyttats och letts om – något som har möjliggjorts tack vare en bra samordning mellan alla parter. Forsen svarar för byggledningen.

Sundbybergs stad har tillsammans med SL planerat för Tvärbanans nya sträckning genom stadsdelarna Rissne och Ursvik. Samtidigt förtätar staden flera av de omgivande kvarteren.

För att möjliggöra detta behöver Sundbybergs stad bygga om flera gator, lägga om ledningar och förbereda spårområdet. Och Forsen har fått i uppdrag att representera staden som byggledare under ombyggnaden.

– Arbetet inkluderar ombyggnation av genomfartsgator till stadsgator inklusive spårområde och kantstensparkering, samt både flytt och nybyggnad av ledningar. Därefter ska grundläggning och grundarbeten för spåren ske, säger en av Forsens två byggledare på plats.

Reptricket är att alla ledningar måste vara i drift hela tiden så att kvarteret fungerar för de som bor och arbetar där. Och det är många ledningar på trånga utrymmen.
– Det är ledningar för spillvatten, dagvatten, fjärrvärme, el och en huvudvattenledning som är en meter i diameter. Men tack vare en god planering och en bra samordning med staden har vi lyckats med detta.

Lösningen har varit att bygga i etapper. På vissa ställen har man också fått pumpa förbi dagvattnet för att kunna dra nya ledningar.
– Vi har samtidigt fått bygga många provisoriska gatstumpar för att hålla buss- och biltrafiken igång. Tidvis har vi fått enkelrikta trafiken eller köra växelvis i en fil, som regleras med trafikljus. Vi har även lagt om en del gång- och cykelvägar.

Till sommaren 2020 är Forsens arbete avslutat. Och Anni Hvistendahl, genomförandeansvarig hos Sundbybergs stad för arbetena i Rissne, konstaterar att allt har rullat på väl.
– Det har varit många etapper och provisorier men vi har fått till det ändå, tack vare en erfaren och lösningsinriktad byggledning som har lyckats samordna aktörerna och allas behov.

  • Kund: Sundbybergs stad
  • Forsens uppdrag: Byggledning
  • Kontakt hos Forsen: Maria Rydell
  • Genomförandeform: Utförandeentreprenad
  • Genomförandetid: Januari 2017 – juni 2020
  • Omfattning: Cirka 1 km gata och ledningar
  • Ort: Stockholm, Sundbyberg

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK