Foto: Tovatt arkitekter för Järfälla kommun
Foto: Tovatt arkitekter för Järfälla kommun

Barkarbystaden - ett projekt stort som Karlstad

Samordning, samordning och samordning. Det är A och O när Järfälla kommun bygger den nya Barkabystaden strax utanför Stockholm.
– Det här är ett jätteprojekt, som motsvarar Karlstad i storlek. Det pågår fram till 2044 och innefattar allt från tunnelbanestationer och sjukhus till bostäder och arbetsplatser, säger Forsen.

Få projekt kan matcha Barkabystaden i storlek. Och detsamma gäller Forsens organisation på plats, som sysselsätter hela åtta personer.

– Byggandet av den nya stadsdelen är uppdelad i flera detaljplaner, där vi finns med i olika roller. I den första detaljplanen svarade vi till exempel för byggherresamordning, byggledning och besiktning medan vi i andra delar har andra uppgifter. Vi får medverka under hela byggprocessen i de olika delarna vilket är ett stort förtroende, säger Forsen.

Ett projekt av den här storleken kräver samverkan på så många plan: mellan detaljplanerna, mellan byggherrarna och med infrastrukturen. Dessutom måste byggnationen anpassas till utbyggnaden av tunnelbanan, som får två nya stationer.

– Tidplanen är otroligt styrande, säger Niklas Rousta, projektledare på Järfälla kommun. Det finns en plan för i vilken ordning kvarteren ska byggas. Den inkluderar ledningar, gator, fjärrvärme, dagvattenhantering, el och så vidare.

Den andra stora utmaningen handlar om pengar; att bygga med ekonomi i balans.

– Projektet ska finansiera sig själv. Det innebär att kostnaden för infrastrukturen måste säkras innan vi kan börja bygga bostäder. Och även det kräver förstås samordning, säger Forsen.

Utöver detta finns det en miljöutmaning eftersom Bällstaån går genom området. Bällstaån har en komplicerad förorenings- och översvämningssituation och Forsens hållbarhetschef har fått i uppdrag att projektleda översynen av ökad klimatanpassning av detaljplanen runt Bällstaån.

– Vi har också fått ett fyraårigt kontrakt som trafiksamordnare, säger Forsen. När man bygger en så här stor stadsdel påverkas ju trafiken i stora områden och vi vill minimera störningarna för de boende.

Allt är ett jättestort pussel, konstaterar Niklas Rousta.

– Vi bygger ju i praktiken ett helt nytt samhälle. Men hittills har det rullat på bra och Forsen har gjort ett väldigt bra jobb.

  • Kund: Järfälla kommun
  • Forsens uppdrag: Byggherresamordning, genomförandekoordinator, samordnande byggledare, byggledning, trafiksamordning och projektledning miljö
  • Kontakt hos Forsen: Maria Rydell
  • Genomförandeform: Utökad samverkansentreprenad
  • Genomförandetid: Projektet planeras att vara klart 2032. Forsens kontrakt går ut 2022 med stor förhoppning på förlängning
  • Omfattning: 14 000 bostäder, arbetsplatser, service, infrastruktur med mera
  • Ort: Stockholm, Järfälla

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK