Foto: Anna Danielsen, Forsen
Foto: Anna Danielsen, Forsen

Berga Gård: Finkänslig renovering när kulturbyggnad blev tillgänglig

Att tillgänglighetsanpassa en byggnad är sällan några konstigheter. Ja, om inte huset är byggt på 1700-talet och klassificeras som ”omistlig byggnad” av kommunen förstås.
Berga Gård i Danderyd är precis detta. Men i nära samarbete med kommunen och en antikvarie har Forsen lett ombyggnaden av gården, som har anpassats för dagverksamhet.

Berga Gård ligger på en av de äldsta boplatserna i Danderyd och har dessutom stora arkitektoniska värden – det är ingen slump att flera svenska filmklassiker med Gösta Ekman den äldre spelades in på gården för nästan hundra år sedan. De senaste åren har den dock framför allt använts som tjänstebostad och kommunen vill att den ska vara tillgänglig för medborgarna.

– Styrelsen för Berga Gård har därför beslutat att den ska användas till dagverksamhet och vände sig till oss för att få hjälp med ombyggnad och tillgänglighetsanpassning, säger Forsen.

Berga Gård Danderyd med ramp

Ombyggnaden omfattade bland annat ny tillgänglig toalett, nytt brandlarm, tillgänglighetsanpassad utvändig ramp till huvudingången, plattsättning för avfallshanteringsyta och komplettering av stenmjöl, gångar till ny entré, dörrautomatik till befintliga entréer samt mindre kompletteringar av det befintliga köket.

– På grund av husets stora kulturvärden fick vi inte göra så stora förändringar. Framför allt hade vi svårt att hitta en bra placering för den tillgängliga toaletten men efter att ha presenterat flera förslag fick vi OK från den antikvarie som bevakade ombyggnaden. Detsamma gällde den utvändiga tillgänglighetsrampen, där vi fick jobba för att hitta en form som inte inkräktar på husets karaktär.

Berga Gård innefattar även en öppen lund på cirka 8 000 kvadratmeter, som nu blir tillgänglig för allmänheten – bland annat finns planer på offentliga konstutställningar och julmarknader.

Per Henrik Bengtsson, förvaltare på Danderyds kommun, poängterar kommunens ansvar för att inte låta gården förfalla.

– Samtidigt måste det rymmas inom kommunens budget – det kostar pengar att äga och vårda gamla kulturbyggnader. Därför är vi jättenöjda med att hitta en hyresgäst som vill driva den här typen av dagverksamhet för vuxna. Och Forsen har varit jättebra att jobba med – både noggranna och engagerade, säger han.

  • Kund: Danderyds kommun
  • Forsens uppdrag: Projekt- och byggledning
  • Kontakt hos Forsen: My Svedlund
  • Genomförandeform: Samordnad generalentreprenad
  • Genomförandetid: Klart december 2020
  • Omfattning: 250 kvm samt utvändiga arbeten (tillgänglighetsanpassad ramp till huvudingång och parkeringsplats, plattsättning för avfallshanteringsyta)
  • Arkitekt: Storesund Arkitekter
  • Ort: Danderyd

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK