Foto: Johan Alp
Foto: Johan Alp
Foto: Johan Alp
Foto: Johan Alp

Gottsunda: Hyresgästanpassning i flera plan

Plan fem och sex var stomrena. Det var förutsättningarna när Forsen var projektledare för hyresgästanpassningen av en tillbyggnad på en centrumanläggning i stadsdelen Gottsunda i Uppsala.
– Projektet bestod av tre olika anpassningar varav en var för byggherren själv, säger byggledaren på Forsen.

Gottsunda Centrum är Uppsalas näst största köpcentrum med ett brett utbud av restauranger, butiker, service samt kommunala och regionala verksamheter. Centrumet lockar cirka 3,5 miljoner besökare varje år. Här har Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag låtit uppföra ett kontorshus för att etablera fler verksamheter i Gottsunda. För hyresgästanpassningen av två plan svarade Forsen.

– Vi var med tidigt i processen som byggherrens projektledare för att upprätta erforderliga handlingar för upphandling av totalentreprenad. Sedan stod vi för både projekt-och byggledning under hela produktionen fram till överlämnande till förvaltningen, säger byggledaren på Forsen.

Själva byggnaden håller en hög arkitektonisk klass med många träinslag – något som förstås ställer krav på inredningen, som består av både kontor, kontorshotell, undervisnings- och konferenslokaler. Uppsala Kommuns Fastighets AB disponerar själva en del av våningsplanet för sin verksamhet.

– På samma våningsplan finns nystartade Gottsunda Kontorshotell med kontorsrum, konferenslokaler, två pentryn, telefon- och samtalsrum för småföretagare – allt av högsta klass. På det översta planet i kontorshuset verkar Uppsala kommuns arbetsmarknadsförvaltning, som driver Utbildnings- och jobbcenter Gottsunda. Där finns utbildningslokaler med klassrum och samlingssalar.

De största utmaningarna under byggtiden var den snäva tidplanen och hänsyn till hyresgäster på de övriga våningsplanen.

– Vid återkoppling och erfarenhetsåterföring av beställaren har vi fått högsta betyg för kommunikationen med vårdcentralen i våningen under. ”Att sköta kommunikation och vara så ödmjuk och samtidigt kombinera det med tidspressen avseende pågående verksamhet i form av Gottsunda vårdcentral är vi som beställare mycket nöjda med”, löd det fina omdömet.

  • Kund: Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag
  • Forsens uppdrag: Projektledning, byggledning
  • Kontakt hos Forsen: Robert Ohlsson
  • Genomförandeform: Totalentreprenad
  • Genomförandetid: Våren 2020
  • Omfattning: 2 500 kvm BTA
  • Arkitekt: Tengbom
  • Ort: Uppsala

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK