Foto: Diakrit AB för HSB Bostad AB (illustration)
Foto: Diakrit AB för HSB Bostad AB (illustration)

Kajhusen - med underbar utsikt över Stockholms inlopp

Trångt, brant och blåsigt.
Så kan man sammanfatta förutsättningarna för bygget av HSBs nya bostadsområde Kajhusen vid Stockholms inlopp.
– Säkerheten har haft högsta prioritet under hela produktionstiden. Och allt har gått enligt plan, mycket tack vare ett bra samarbete med vår uppdragsgivare HSB Bostad, säger Sofia Stendius, ombud på Forsen.

Sedan 2016 bygger HSB ett nytt bostadsområde på Telegrafberget vid Stockholms inlopp, med Sveriges kanske häftigaste utsikt. Forsen har varit svarat för produktionsledningen av både infrastrukturen och byggnationen av den första etappen Fyrhusen. Och när etapp två skulle byggas fick man förnyat förtroende.

– Vi känner kunden väl och lär hela tiden av varandra. Eftersom vi även känner området bra blir vi effektivare i vår leverans och vet vilka svårigheter som kan dyka upp, säger Forsens platschef Samuel Palm.

En av dessa är snön. Kajhusen ligger i ett trångt läge, med en kuperad terräng och är ansatt av väder och vind.

– Transporterna ska ner för en brant serpentinväg, som förmodligen är Stockholms mest snöröjda väg – ibland flera gånger om dagen. Bakom området ligger dessutom en nästan lodrät bergssluttning som vi har fått förstärka. Ett lavinstaket ska också byggas för att skydda mot eventuella fallande stenar.

Under byggnationen är det samtidigt viktigt att ta hänsyn till de som redan har flyttat in i de hus som byggdes i den första etappen.

– Vi jobbar mycket med säkerheten. Eftersom det är nära till vattnet är vi noga med att förankra allting noga – bland annat bodar och lysmaster. Ingenting får lämnas åt slumpen, säger Samuel Palm.

Bron mellan Fyr- och Kajhusen på Telegrafberget

Projektet innefattar även en 17 meter lång bro, som binder ihop Kajhusen med Fyrhusen.

– Den väger tio ton och levereras i ett stycke på en pråm eftersom den inte går att frakta landvägen ner för den smala serpentinvägen.

Första inflyttning i Kajhusen sker i början av 2022. Och HSB Bostads produktionsledningschef Christian Örum, som är ytterst ansvarig för projektet, är nöjd med hur arbetet har förlöpt hittills.

– Vi fick göra en tidig omprojektering av grund och mark för att få ihop kalkylen och intill området ligger ett bergrum som vi måste ta hänsyn till. Men samarbetet med Forsen flyter på bra och det kommer att bli ett spektakulärt område när allt är klart.

  • Kund: HSB Bostad AB
  • Forsens uppdrag: Produktionsledning, inklusive inköp
  • Kontakt hos Forsen: Sofia Stendius
  • Genomförandeform: CM (Construction Management)
  • Genomförandetid: 2016-2022
  • Omfattning: 116 lägenheter i tre huskroppar
  • Arkitekt: Ahlqvist & Almqvist
  • Ort: Nacka, Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK