Foto: Marge Arkitekter (illustration)
Kvarnkullens förskola i Ursvik, Sundbyberg
Foto: Marge Arkitekter (illustration)

Kvarnkullen: Förskolan som blir nytt landmärke

Vid skogsbrynet i utkanten av Ursvik invigs i april 2021 Sundbybergs nyaste förskola. Med sina oregelbundna vinklar, sedumtak och fasad av leca och slammat tegel blir den något av ett landmärke. Forsen svarar för upphandling, projekt- och byggledning.

Sundbyberg är sedan flera år Sveriges snabbast växande stad – framför allt genom det nya området Ursvik, som började byggas 2005. Behovet av skolor och förskolor är stort och Forsen fick därför i uppdrag att projektleda bygget av Förskolan Kvarnkullen i västra Ursvik.

– Den får ett eget storkök och tio avdelningar med plats för 150 barn. Den ska kunna certifieras som Miljöbyggnad silver enligt den svenska standarden Miljöbyggnad, förutom på energisidan där kravet är guld – det är den högsta nivån. Detta kommer vi att uppnå bland annat med hjälp av solceller på delar av sedumtaket, säger projekt- och byggledaren på Forsen.

Förskolan ligger naturskönt precis vid skogsbrynet och gestaltningen smälter ihop med omgivningen.

– Halva skolgården blir naturtomt och vi har sparat så många träd vi har kunnat. Även konstgestaltningen anknyter till området – bland annat bygger vi en väderkvarn som återkopplar till områdets riktiga kvarn i närheten.

Byggstarten försenades något eftersom en transformatorstation behövde flyttas. Men sedan dess har allt gått enligt plan och i februari var det slutbesiktning.

– Det vanliga är att alla delar besiktigas parallellt men här har Forsen lagt planeringen så att det i stället sker en bit i taget. Och det är jättebra eftersom jag då har möjlighet att vara med hela vägen, säger Thomas Bäcklin, projektledare på Lokalfastigheter i Sundbyberg.

Han är nöjd med både arbetet och resultatet – en förskola som kommer att konkurrera om uppmärksamheten med SEB-huset på andra sidan vägen.

– När ytskiktet är klart och takplattorna finns på plats framgår den fina arkitekturen. Och det har varit ett ganska enkelt projekt, trots coronan. Forsen har varit väldigt pålitliga, jag har varit trygg i vetskap om att de följer planen.

  • Kund: Lokalfastigheter i Sundbyberg AB
  • Forsens uppdrag: Projekt- och byggledning
  • Kontakt hos Forsen: Tor Andersson
  • Genomförandeform: Totalentreprenad
  • Färdigställandetid: April 2021
  • Omfattning: 2 008 BTA
  • Arkitekt: Marge Arkitekter
  • Ort: Sundbyberg, Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK