Foto: Visbyark (illustration)
Örskolans område
Foto: Visbyark (illustration)
Foto: Visbyark (illustration)
Örskolan
Foto: Visbyark (illustration)
Foto: Visbyark (illustration)
Idrottshallen vid Örskolan
Foto: Visbyark (illustration)

Örskolan - ny skola med fokus på hållbarhet

Skolgård, idrottshall och en skola med plats för 630 elever – allt detta ska byggas från grunden när den gamla Örskolan i Sundbyberg rivs. Och kraven är höga på både gestaltning, social hållbarhet och inte minst energiförbrukning.

Kommunstyrelsen i Sundbyberg beslutade för några år sedan att riva skolan och bygga en ny. Den var helt enkelt uttjänt. Uppdraget att svara för projekt- och projekteringsledning gick till Forsen.

– Den nya skolan blir större än den gamla och får en fullstor idrottshall som ersätter den befintliga. Skolan får också en gestaltning som anknyter till både när Ör byggdes och omgivningarna idag. Så den har inte mycket gemensamt med den befintliga skolan, säger Forsen.

Forsen höll i förstudien och har tagit fram en ramhandling för att kunna handla upp en entreprenör, som både ska riva den gamla skolan och bygga den nya. Parallellt med detta pågår detaljplaneprocessen, som har försenats efter en överklagan.

– När detaljplanen har gått igenom är vi redo att sätta igång. Forsen håller i projektledning, projekteringsledning och BAS-P, kontrollansvar enligt PBL, miljöledning, installationsledning, byggledning, kalkyl och projektekonomi under hela byggprocessen.

En viktig faktor när den nya skolan byggs är den sociala hållbarheten, som har hög prioritet i Sundbybergs stad. Bland annat ska skolans lokaler kunna hyras ut på kvällar och helger.

– Dels är det förstås ekonomiskt att kunna nyttja lokalerna även utanför skoltid. Men det är också för att främja sammanhållningen i området, säger Forsen.

Även miljömässigt är ambitionerna höga. Byggnaden ska certifieras enligt standarden Miljöbyggnad Silver, men inom vissa delar är kraven ännu högre – bland annat energiförbrukningen.

– Här testar vi ny, spännande teknologi. Bland annat kommer vi att använda dynamiska solskyddsglas som stänger ute solvärmen när det är varmt men släpper igenom solvärmen när det är kallt för att på så vis reglera inomhuskomforten. Vidare blir det solceller på taket och en typ av inomhusbelysning som efterliknar det naturliga ljusets variationer och på så vis kan bidra till elevernas välbefinnande och prestationsförmåga.

Både planeringen av själva bygget, skolgårdens utformning och byggnadernas placering inom tomten har gjorts med stor omsorg för att störa så lite som möjligt. Skolan blir fyra våningar hög med en takterass som kan användas som uteklassrum. Dessutom är det lagkrav på att skyddsrummen i den gamla skolan ska ersättas med nya.

Thomas Bäcklin, projektledare på det kommunala bolaget Lokalfastigheter i Sundbyberg, konstaterar att det har varit ett väldigt omfattande arbete under programskedet – allt från att hantera dagvattnet till att skugga omgivningen så lite som möjligt.

– Idrottshallen kräver också noggranna förarbeten eftersom den byggs på kuperad mark och ska ha anslutning till Örvallen samtidigt som den ska hänga ihop med skolan.

  • Kund: Lokalfastigheter i Sundbyberg
  • Forsens uppdrag: Projekt- och projekteringsledning, ekonomi, kalkyl, KA PBL
  • Kontakt hos Forsen: My Svedlund
  • Genomförandeform: Totalentreprenad
  • Genomförandetid: 2021-2024, beroende på överklagan av detaljplanen
  • Omfattning: 8 000 kvm skola, 2 800 kvm idrottshall, 8 300 kvm skolgård
  • Arkitekt: Visbyark
  • Ort: Sundbyberg

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK