Foto: Stena Fastigheter
Foto: Stena Fastigheter

Renoveringen blev ett lyft för Nergården

Fogar som lossnat, uttjänta balkongplattor och dålig ventilation – underhållsbehovet var stort när Forsen fick uppdraget att byggleda renoveringen av två flerfamiljshus i Askim utanför Göteborg.
– Husen hade inte genomgått några större renoveringar sedan de byggdes 1969, så vi betade av en lång lista med åtgärder samtidigt som hyresgästerna bodde kvar i sina lägenheter, säger Forsens byggledare Mattias Nilsson.

I bostadsområdet Nergården/Pilegården i Askim äger och förvaltar Stena Fastigheter totalt 814 lägenheter i ett område som byggdes 1969-1970. Eftersom behovet av underhåll var stort har de nu tagit ett samlat grepp och renoverar hela området etappvis.

– Vi blev tillfrågade med ganska kort varsel att leda etapp tre, som omfattade 173 lägenheter i två huskroppar. Stena ville göra ett omtag och det var förstås en kul utmaning – vi renoverade tegelfasaden, reparerade tegelfogar, bytte skadade stenar samt ersatte uttjänta balkongplattor med nya. Samtidigt passade vi på att förlänga balkongerna, säger Forsen.

Den enskilt största biten var dock att förbättra inomhusklimatet.

– Ventilationen skedde tidigare med hjälp av bland annat självdrag som inte gav tillräckligt bra inomhusklimat, så vi byggde FTX-aggregat på vindarna. Därifrån drog vi ventilationskanaler ner i trapphusen och stick ut till varje lägenhet där en ny imkanal monterades i köken. Samtidigt passade vi på att byta samtliga fönster, entrédörrar och förrådsdörrar med tillhörande passagesystem till trapphusen. Vi upptäckte dessutom mer asbest än vad vi från början hade räknat med. Detta blev både kostsamt och väldigt tidskrävande och tidplanen fick därför förlängas i omgångar.

Kommunikationen med både entreprenörer och hyresgäster har haft en hög prioritet under hela projektet.

– Eftersom hyresgästerna bodde kvar fick de stå ut med en hel del bilande och då är det jätteviktigt att i god tid informera om vad vi gör, när och varför.

En annan utmaning var att underlaget inte alltid stämde med verkligheten. Det gjorde att mycket fick lösas på plats.

– Husen var inte riktigt byggda som de är ritade – balkongerna hängde till exempel inte i stommen såsom det stod i ritningen. Och det komplicerade renoveringen, säger Anders Nilsson, projektledare på Stena Fastigheter.

– Det dyker alltid upp överraskningar vid den här typen av renoveringar. Men Forsen har gjort ett bra jobb – det är alltid skönt att jobba med människor som är lösningsinriktade och resultatet blev riktigt bra, säger han.

  • Kund: Stena Fastigheter
  • Forsens uppdrag: Projekteringsledning och byggledning
  • Kontakt hos Forsen: Mats Ranäng
  • Genomförandeform: Totalentreprenad
  • Genomförandetid: April 2019–okt 2020
  • Omfattning: 173 lägenheter
  • Arkitekt: Exark arkitekter, PE Teknik & Arkitektur Västsverige
  • Ort: Göteborg

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK