Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed

Tullgarnsbron, Uppsala: Ny bro avlastar centrum

Efter ca 2,5 års byggtid i flera entreprenader kommer Uppsala kommun våren 2024 inviga en ny bro över Fyrisån. Tullgarnsbron blir en öppningsbar bro för bil-, gång- och cykeltrafik och en viktig del av Uppsalas infrastruktur. Forsen har lett projekteringen, biträtt kommunens projektledare och svarat för byggledningen.

Där Tullgarnsbron nu är byggd låg det tidigare ett dagvattenutlopp med ett katastrofskydd, där stora mängder dagvatten passerade från östra Uppsala. Det ställde höga krav på projekteringen, för att hitta en ersättningslösning där många parametrar skulle säkerställas.

– För att ta hand om dagvatten från de västra delarna av Uppsala har vi låtit bygga regnbäddar där dagvattnet renas innan det rinner ut i Fyrisån, säger projektledaren på Forsen.

Även en bilväg har flyttats eftersom den tidigare vägen låg nära en grundvattentäkt, som inte får förorenas eller skadas.

– Vi flyttade vägen till mark med tjockare lerlager och byggde rejäla grundvattenskydd under delar av nya vägen. Bygget krävde dessutom en del avancerade omläggningar av ledningar eftersom Uppsala reningsverk ligger nära intill. Så miljö- och vattenfrågorna har haft hög prioritet. Projektet hållbarhetscertifieras genom CEEQUAL (numera BREEAM Infrastructure) – ett system för att bedöma och betygsätta hur väl ett anläggningsprojekt hanterar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Nya bron är 40 meter lång och ligger utanför Uppsalas stadskärna för att avlasta centrala staden. Den knyter samman bostadsområdena i Kungsängen med Studenternas idrottsplats, Stadsträdgården och Akademiska sjukhuset.

– Gestaltningen är resultatet av en arkitekttävling och sticker ut. När bron är nedfälld sticker en bropelare i rosttrögt cortenstål upp som ett landmärke – ett material som är vanligt vid bland annat landskapsgestaltning men mindre vanligt i broar här i Sverige, säger projektledaren på Forsen.

Stefan Bergerstam, projektledare vid Uppsala kommun, konstaterar att projektet har flutit på bra. Detta trots tuffa krav från Länsstyrelsen, Miljöförvaltningen och Mark- och miljödomstolen.

– Det har tagit sin tid och vi hade inte fått ihop det utan Forsens organisation. Deras medarbetare i projektet har en bred kompetens och kompletterar varandra utmärkt.

  • Kund: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen
  • Forsens uppdrag: Biträdande projektledning, projekteringsledning, byggledning
  • Kontakt hos Forsen: Robert Ohlsson
  • Genomförandeform: Utförandeentreprenad med konstruktionsansvar bro, delad entreprenad
  • Genomförandetid: Projektering 2018-2021, byggtid 2021-2024
  • Omfattning: 40 x 18 meter
  • Arkitekt: Rundquist Akitekter
  • Ort: Uppsala

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK