Foto: Rundquist Akitektbyrå (illustration)
Foto: Rundquist Akitektbyrå (illustration)

Tullgarnsbron, Uppsala: Ny bro avlastar centrum

Efter detaljprojektering börjar Uppsala kommun våren 2021 bygga en ny bro över Fyrisån. Tullgarnsbron blir en öppningsbar bro för både bil-, gång- och cykeltrafik och en viktig del av Uppsalas infrastruktur. Forsen har lett projekteringen, biträder kommunens projektledare och svarar för byggledningen.

Där Tullgarnsbron ska byggas ligger det idag ett dagvattenutlopp med ett katastrofskydd, där stora mängder dagvatten passerar från östra Uppsala. Detta har ställt höga krav på projekteringen, för att hitta en ersättningslösning där många parametrar måste säkerställas.

– För att ta hand om dagvatten från de västra delarna av Uppsala kommer vi också att bygga regnbäddar där dagvattnet kan renas innan det rinner ut i ån, säger Maria Leander, projektledare på Forsen.

Även bilvägen måste flyttas eftersom den befintliga vägen ligger nära en grundvattentäkt, som inte får förorenas eller skadas.

– Vi flyttar vägen till mark med tjockare lerlager och bygger rejäla grundvattenskydd under delar av vägen. Bygget kräver dessutom en del avancerade omläggningar av ledningar eftersom Uppsala reningsverk ligger nära intill. Så miljö- och vattenfrågorna har hög prioritet. Projektet ska också hållbarhetscertifieras genom CEEQUAL – ett program för att bedöma och betygsätta hur väl ett anläggningsprojekt har hanterat ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Bron blir 40 meter lång och byggs utanför Uppsalas stadskärna för att avlasta centrala staden. Den knyter samman bostadsområdena i Kungsängen med Studenternas idrottsplats, Stadsträdgården och Akademiska sjukhuset.

– Gestaltningen är resultatet av en arkitekttävling och sticker ut. När bron är nedfälld sticker en bropelare i rosttrögt cortenstål upp som ett landmärke – ett material som är vanligt vid bland annat landskapsgestaltning men mindre vanligt i broar här i Sverige, säger Maria Leander.

Stefan Bergerstam, projektledare vid Uppsala kommun, konstaterar att projektet har flutit på bra under projekteringsskedet. Detta trots tuffa krav från Länsstyrelsen, Miljöförvaltningen och Vattendomstolen.

– Det har tagit sin tid och vi hade inte fått ihop det utan Forsens organisation. Deras medarbetare i projektet har en bred kompetens och kompletterar varandra utmärkt.

  • Kund: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen
  • Forsens uppdrag: Biträdande projektledning, projekteringsledning, byggledning
  • Kontakt hos Forsen: Maria Leander
  • Genomförandeform: Utförandeentreprenad med konstruktionsansvar, delad entreprenad
  • Genomförandetid: Projektering 2018-2021, byggtid 2021-2023
  • Omfattning: 40 x 18 meter
  • Arkitekt: Rundquist Akitektbyrå
  • Ort: Uppsala

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK