Foto: Hufvudstaden
Foto: Hufvudstaden
Foto: Hufvudstaden
Foto: Hufvudstaden

Vildmannen 7 - dykningar mitt i Stockholm när nedbrunnen fastighet återuppbyggs

Att restaurera en nedbrunnen fastighet mitt i Stockholms innerstad, med grundläggning flera meter under vattenytan – är detta över huvud taget möjligt?
Jodå. Och det uppstår nya utmaningar varje dag när fastighetsägaren Hufvudstaden återuppbygger en kulturfastighet där bara skalet finns kvar.
– Man får vara med om ett sådant här projekt en gång i livet, säger produktionschefen på Forsen.

I november 2017 utbröt en omfattande brand i fastigheten Vildmannen 7, mitt i centrala Stockholm. Allt innandöme förstördes men den över 120 år gamla stenfasaden stod kvar. Och eftersom Fastigheten är ett stycke kulturhistoria tog Hufvudstaden och Stockholms stad fram en detaljplan för hur den skulle kunna återuppbyggas. Forsen deltar i ledningen av projektet tillsammans med Hufvudstaden på CM (Construction Management).

– Vi på Hufvudstaden förvaltar våra fastigheter i många år – det här huset har vi ägt sedan 1918 – och vi vill vara med och ta ansvar hela vägen när de ska renoveras. Dessutom är det vår erfarenhet att det blir billigare på CM så det här är ett utmärkt sätt att arbeta, säger Niklas Engvall, projektledare på Hufvudstaden.

Projekteringen inleddes direkt efter branden och Forsen kom in i bilden när själva produktionen startade i januari 2020.

– Huset är kulturmärkt och detaljplanen tillåter inte att taket höjs. För att få plats med de tekniska installationerna – bland annat ett fläktrum – får vi i stället sänka källaren under grundvattennivån, säger Forsen.

Undervattensgjutning, Vildmannen 7
Undervattensgjutning (Foto: Hufvudstaden)

I källaren har man därför skapat en vattenbassäng på cirka 800 kvadratmeter, där dykare gjuter grund under vattnet. Det är samma teknik som används när man gjuter brofästen, som alltså nu tillämpas mitt i Stockholm.

– Det är oerhört trångt så logistiken är tuff. Själva bygget är litet, men det finns inga lagringsplatser så vi får köra många turer med små lastbilar. Dessutom är det en del av arbetet som bullrar och detta måste ske på kvällar och nätter eftersom det bara finns butiker i de här kvarteren – inga bostäder, säger Forsen.

En annan faktor som komplicerar arbetet är hanteringen av skumresterna från släckningen av branden – det måste samlas upp och skickas till specialdeponi för farligt avfall.

– Vi måste också vara varsamma med fasaden, som är byggt i en ovanlig typ av sandsten som inte tillverkas längre – det är bara det här huset och Stockholms slott som har fasad av så kallad Roslagssandsten. Men vi har lyckats hitta sju-åtta bumlingar på en tomt i Norrtälje som vi har fått köpa av markägaren. Så nog är det ett projekt utöver det vanliga.

Mer om projektet

  • Kund: Hufvudstaden
  • Forsens uppdrag: Produktionschef, projektekonom och projektingenjör
  • Kontakt hos Forsen: Tor Andersson
  • Genomförandeform: CM – Construction Management
  • Genomförandetid: 2020-2023
  • Omfattning: BYA cirka 1 200 kvm, BTA 6 890 kvm
  • Arkitekt: Stadion Arkitekter Sthlm
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK