Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed

Naturhistoriska riksmuseet: Forsen byggleder när Botanhuset totalrenoveras

Att totalrenovera ett statligt byggnadsminne kräver både tid, specialistkompetens och särskilda lösningar.

Om byggnaden dessutom både ska miljöklassas och anpassas till en modern verksamhet blir utmaningen ännu större. Men Statens fastighetsverk är på väg att lyckas med precis detta när Botanhuset i norra Stockholm renoveras. Forsen svarar för bygg- och installationsledning, KA enligt PBL samt BAS-P.

Botanhuset, som är en del av Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, har i många år brottats med trånga utrymmen och en bristfällig arbetsmiljö. Därför renoveras nu hela huset, som uppgraderas till modern standard och får klassningen Miljöbyggnad.

– I stort sett alla installationer byts ut, en ny hiss installeras och samtliga ytskikt restaureras. Eftersom huset är ett statligt byggnadsminne måste detta ske väldigt försiktigt. Vi samarbetar därför med en antikvarie och använder gamla färgtyper för att återställa ursprungskulörerna, säger Peter Lindström, en av de fyra medarbetare från Forsen som arbetar i projektet.

Den kanske enskilt största åtgärden är en oinredd kallvind, som isoleras och inreds med ett nytt fläktrum och plats för botaniska samlingar.

– Vi får inte röra de befintliga takstolarna, så vi har fått bygga ett rum i rummet – något som har krävt speciallösningar.

Andra åtgärder är bland annat renovering av alla fönster, dränering av hela grunden, nya ledningar för spillvatten, tillgänglighetsanpassning av entrén och förberedelser för montering av rullbara arkivskåp. Och allt har gått enligt plan – med ett undantag.

– När vi började renovera invändigt släppte putsen i taket – den var i mycket sämre skick än vad någon kunde förutspå. Vi har därför fått lov att plocka ner all puts på tak och väggar på tre våningsplan. Och puts har långa torktider, vilket innebär att projektet har försenats med sju månader.

I övrigt har det blivit en del tilläggsarbeten och de gamla relationsritningarna stämmer inte alltid med verkligheten. Alla installationer ska dessutom vara reversibla – det vill säga kunna plockas bort så att lokalerna kan återställas till ursprungligt skick.

– Hittills har vi kunnat lösa allt, mycket tack vare det goda samarbetet med både entreprenören och med Statens fastighetsverk. De är väldigt lyhörda och det behövs i sådana här krävande projekt, säger Peter Lindström.

Viktor Kohlström, projektledare på Statens fastighetsverk, är också nöjd med hur man tillsammans har lyckats hitta lösningar längs vägen.

– Det är roligt att kunna anpassa ett över hundra år gammalt hus till en modern, fungerande verksamhet och dessutom klara kraven för Miljöbyggnad. Och Forsen gör ett bra jobb – de är engagerade, närvarande och lösningsorienterade.

  • Kund: Statens fastighetsverk
  • Forsens uppdrag: Bygg- och installationsledning, BAS-P samt KA enligt PBL
  • Kontakt hos Forsen: Tor Andersson
  • Genomförandeform: Generalentreprenad
  • Genomförandetid: Jan 2020 – våren 2023
  • Omfattning: Cirka 6 200 kvm BTA
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK