Foto: Illustration: ZynkaVisual
Foto: Illustration: ZynkaVisual

138 nya lägenheter när industritomt blir bostadsområde

Nu omvandlas en gammal industritomt till ett nytt bostadsområde, precis utanför Stockholms stadskärna. På västra Kungsholmen bygger Fastighets AB Balder ett hus med 138 bostadsrätter i fyra huskroppar.
– Tiden är den kritiska faktorn här. Vi river därför den gamla kontorsfastigheten samtidigt som vi projekterar för det nya huset – något som kräver noggrann planering, säger projektledaren på Forsen.

På västra Kungsholmen pågår just nu flera parallella bostadsprojekt, som ger liv åt kvarter där få människor tidigare har rört sig efter arbetstid. Ett av dessa är ett åtta till tolv våningar högt hus, som byggs på en plats där det idag står en åtta våningar hög kontorsfastighet från 1948. Forsen byggleder och har kontrollansvar.

– Vi har arbetat med planering och sanering i över ett år. Det var ett tryckeri i den gamla fastigheten och där finns också en transformatorstation som vi inte får montera ner själva. Fastigheten ligger dessutom bara 25 meter från en tunnelbaneuppgång, vilket påverkar eventuellt nödvändiga sprängningar, säger Forsen.

För att spara tid sker därför rivning av den befintliga byggnaden och projekteringen av den nya parallellt.
– Vi har delat upp projektet i två, där vi sökt ett rivningslov och ett bygglov. På så vis kan vi inleda markarbetena redan innan transformatorstationen är bortplockad.

Eftersom Kungsholmen är ett tättbebyggt område är logistiken viktig – inte minst som det pågår flera parallella byggprojekt där transporterna behöver samordnas.
– Vi behöver ta en del av trottoaren i anspråk och vi tar som alltid hänsyn till de som bor och jobbar i närheten. Eftersom det är en hög byggnad finns det risk för dammspridning, vilket vi motverkar med en dimridå som fungerar ungefär som en snökanon, säger Forsen.

Det nya huset får en tegelfasad mot gatan som anknyter till områdets industrihistoriska arv medan det blir en putsad fasad mot innergården. Taket blir ett så kallat sedumtak, som sänker koldioxidhalten i luften.
– Vårt mål är att det här ska bli vårt första Svanenmärkta nyproduktionsprojekt, säger Michael Öhr, projektledare på Balder. Det ställer höga krav på bland annat energianvändning, byggmaterial och innemiljö.

Hösten 2023 är planerad inflyttning.
– Vi har bygglov men väntar fortfarande på startbesked från Stockholms stad. Under tiden jobbar vi på med rivning och sanering. Forsen är ett bra stöd och Forsens projektledare är engagerad, kunnig och noggrann, säger Michael Öhr.

  • Kund: Fastighets AB Balder
  • Forsens uppdrag: Byggledning och kontrollansvar
  • Kontakt hos Forsen: Sofia Stendius
  • Genomförandeform: Totalentreprenad
  • Genomförandetid: Hösten 2020 – hösten 2023
  • Omfattning: Tolvvåningshus med 138 lägenheter, tre lokaler och garage
  • Arkitekt: Semrén & Månsson
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK