Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Jonas Kunze, Forsen

Radhus på tak i innerstan

Fem radhus på taket, mitt i Stockholms innerstad. Är det möjligt? Jodå. Men det krävs lösningar utöver det vanliga. Inte minst eftersom de fem bostäderna är så kallade ägarlägenheter.

Ägarlägenheter är en bostadsform som har funnits i Sverige sedan 2009. Men det har inte slagit igenom särskilt stort, trots att många ser det som en attraktiv investering.

– Till skillnad från en bostadsrätt äger du och disponerar lägenheten själv. Du kan pantsätta, belåna, hyra ut och överlåta lägenheten, precis som vilken annan fastighet som helst. Det är som radhus på höjden, säger Per Dahlgren, projektledare på Forsen, som har ansvarat för projekterings- och projektledningen.

Så vad innebär det här med tredimensionell fastighetsbildning för Forsens arbete?

– Redan från början har vi bistått med fastighetsförrättning hos Lantmäteriet, eftersom bildande av ägarlägenheter är ungefär som att stycka av en tomt. Sedan måste vi hålla isär alla installationer, till exempel elkablar, eftersom de boende inte äger dem tillsammans.

En annan sak som måste hanteras är samfällighet och servitut. De fem ägarlägenheterna blir fem olika fastigheter, som i sin tur ligger ovanpå två hyresfastigheter.

– Här krävs bra avtal om exempelvis rätten att nyttja hissar och trappor. Vi ska också komma ihåg att taket tillhör de underliggande fastigheterna. Och det ska hålla i många år till. I Sydeuropa är det vanligt med ägarlägenheter, men de allmänna utrymmena är ofta dåligt underhållna vilket beror på illa skrivna avtal, säger Per Dahlgren.

Fler utmaningar

Nu är det inte enbart bostadsformen som är utmanande. Bara det faktum att fastigheterna ligger i Stockholms innerstad innebär att det är trångt för bodar, kranar och containrar. Att de nya bostäderna ligger på sjunde våningen är inte heller något som underlättar.

– Originalfastigheterna är byggda på sextiotalet med en betongstomme och ganska tunna bjälklag. Så vi fick se till att lösa bärigheten i konstruktionen innan vi kunde börja bygga. Vanligtvis inreder man en befintlig råvind, men här har vi byggt en ny våning, som består av ett stålbjälklag och en stålstomme för att få ner och fördela lasterna på befintlig stomme. Vidare fick man lov att riva det befintliga taket, och därför montera ett väderskydd tills taket åter var tätt.

– Vi fick också se till att de befintliga installationerna i husen – till exempel ventilationen – kunde passera de nya lägenheterna, samtidigt som vi fick dra nya schakt för avloppen från de fem ägarlägenheterna. Matningar av vatten, avlopp, värme och el har dragits hela vägen från källarens undercentral. Och byggtekniskt är allt detta en stor utmaning, säger Per Dahlgren.

Lägenheter med hög standard

Resultatet är fem lägenheter med öppen spis, golvvärme, öppningsbara glaspartier från golv till tak längs med hela fasaden och så kallad kungsbalkong hela vägen runt fastigheten.

De första ägarna flyttar under våren 2016.

  • Kund: Projektbolaget Stallmästaren 5 & 6 AB
  • Forsens uppdrag: Projekterings- och projektledning
  • Kontakt hos Forsen: Jan Ahlinder
  • Genomförandeform: Generalentreprenad
  • Genomförandetid: 2013-2016
  • Omfattning: Fem lägenheter på mellan 110 och 190 kvm
  • Arkitekt: Equator Stockholm AB
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK