Foto: Visit Åland, Tiina Tahvanainen
Foto: Visit Åland, Tiina Tahvanainen
Foto: Ålandstrafiken
Foto: Ålandstrafiken
Foto: Ålandstrafiken
Foto: Ålandstrafiken

Smartare färjetrafik regeringsuppdrag på Åland

Uppdragsgivare: Landskapsregeringen. Omfattning: hela Ålands skärgård.
Forsens uppdrag på Åland är ett av de mer komplexa, och omfattar allt från miljökonsekvensbeskrivningar till fartygskostnader.

Driftkostnaderna för färjetrafiken i den Åländska skärgården har ökat snabbare än intäkterna en längre tid. Ålands landskapsregering gav därför Forsen i uppdrag att leda en förstudie, för att se om det går att förbättra och förkorta restiderna mellan de olika öarna.

– Projektet inleddes 2012 och syftar till att förbättra trafiksystemet för hela skärgårdstrafiken. Och det är många hänsyn som måste tas. Eftersom detta är ett stort samhällsbyggnadsprojekt krävs det en stor förståelse för både Ålands uppbyggnad och infrastruktur men även för skärgårdsbefolkningen, som ju är de som påverkas i vardagen, säger Hans Rodin, projektledare på Forsen.

Forsen ska ro i land "Kortruttsprojektet"

Uppdraget är att leda den övergripande planeringen, projekteringen och genomförandet av ”Kortruttsprojektet”, som är det officiella namnet. Resultatet kommer att innebära både ombyggnad av kajer och anläggande av vägbankar, broar och tunnlar.

– Den förstudie vi har lett visar vad man kan göra, vad det skulle kosta och vad landskapsregeringen kan spara på tio till tjugo års sikt. Den innehåller ett batteri av lösningar och prioriteringar. Och varje geografisk plats som berörs är ett eget byggprojekt.

1 500 sidor styr nästa steg

Forsen har, tillsammans med beställaren, lagt upp en struktur för konsekvenserna – något som tidigare inte har gjorts på Åland. Och här finns många beståndsdelar som påverkar, Forsen har tillsammans med beställaren handlat upp ett tiotal konsulter för att kunna slutföra förstudien.

– I mars 2014 lämnade vi över en rapport på 1 500 sidor. Den innefattar saker som miljökonsekvenser, samhällskonsekvenser, kostnader för nya fartyg, driftkostnader för fartyg samt finansieringsförslag genom bland annat EU-bidrag.

2015 vidtog nästa steg, då Forsen påbörjade arbetet med lokala miljökonsekvensbeskrivningar och upphandlingar för östra och västra Föglö. Förutsättningarna förändrades dock i höstas, då Åland bytte landskapsregering efter valet.

– Åland har en platt politisk organisation, vilket innebär att vi jobbar mycket närmare politikerna än i Sverige. Och den nya majoriteten har kastat om prioriteringarna en del. Däremot kvarstår slutsatserna av förstudien, och om några år kan det nog vara dags att börja bygga.

Nu byggs ”den första moderna bron på Åland”

Forsens ramavtal med Ålands landskapsregering innefattar projektledning, projekteringsledning och byggledning. Det innebär att Forsen – förutom den övergripande förstudien – även driver pågående byggprojekt.

– Vi detaljprojektleder bygget av en 330 meter lång bro, som ska ersätta den gamla Vårdöbron på Ålands östra sida.

Den nya bron har kallats ”den första moderna bron på Åland” och byggs parallellt med den befintliga bron, för att sedan ersätta den.

– Så snart detaljprojekteringen är klar kommer vi att genomföra offentlig upphandling av entreprenörer. Och det finns inte så många sådana på Åland, så vi kommer att få söka oss till fastlandet, säger Hans Rodin.

Byggstart av den nya Vårdöbron sker i augusti 2016. Den beräknas öppna våren 2018.

  • Kund: Ålands landskapsregering
  • Forsens uppdrag: Projekt-, projekterings- och byggledning
  • Kontakt hos Forsen: Hans Rodin
  • Genomförandeform: Utförandeentreprenader
  • Ort: Åland

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK