Foto: Diakrit AB för HSB Bostad AB (illustration)
Foto: Diakrit AB för HSB Bostad AB (illustration)
Foto: Diakrit AB för HSB Bostad AB (illustration)
Foto: Diakrit AB för HSB Bostad AB (illustration)
Foto: Diakrit AB för HSB Bostad AB (illustration)
Foto: Diakrit AB för HSB Bostad AB (illustration)
Foto: Diakrit AB för HSB Bostad AB (illustration)
Foto: Diakrit AB för HSB Bostad AB (illustration)
Foto: Diakrit AB för HSB Bostad AB (illustration)
Foto: Diakrit AB för HSB Bostad AB (illustration)

Forsen dubbelt upp när HSB bygger nytt

Logistik, leveranser och framför allt säkerheten – det är de största utmaningarna när Forsen produktionsleder byggnationen av fem bostadshus vid Stockholms inlopp.

– Vi jobbar på en klipphylla med 26 meter ner till kaj. Och då krävs det minutiös planering, säger Samuel Palm, produktionsledare på Forsen.

På Telegrafberget vid Stockholms inlopp bygger HSB ett nytt bostadsområde för första inflyttning i december 2019. Forsen har varit produktionsstöd sedan starten och svarar för produktions­ledningen under byggnationen. Dessutom ansvarar Forsen för all infrastruktur i området, vilket omfattar två broar, 15 meter höga murar och kajkonstruktioner samt en VA-anläggning.

– Området har Sveriges kanske häftigaste utsikt, vilket samtidigt gör det besvärligt att bygga. Det är ett trångt och utsatt läge, med en kuperad terräng och hårt ansatt av väder och vind. Det finns bara en väg ut och en väg in till området där många transporter ska färdas, säger Samuel Palm.

Efter avslutad projektering och sprängningsarbeten är byggproduktionen i full gång sedan i början av 2018. HSB har handlat upp samtliga entreprenader och Forsen leder produktionen.
– Under hela året har grundläggningen pågått. Den blev försenad eftersom berget var av väldigt varierad kvalitet – även bergvärmeanläggningen försenades då det var problem med att borra. Allt detta är yttre omständigheter som innebär att vi får en tajt resa under 2019.

I slutet av 2018 inleddes montaget av stommarna. Och här är logistiken den enskilt största utmaningen.
– Vi har en tuffare vinter än tidigare år, med snö och is i det branta området. Läget är trångt så vi måste säkra att transporterna även kan ta sig från området, säger Samuel Palm.

Mathias Rodny, projektledare på HSB Bostad, konstaterar att HSB och Forsen ställs inför dagliga utmaningar som man jobbar tillsammans för att lösa.
– Vi hade till exempel inte kalkylerat att grundläggningen skulle ta en så lång tid. Men Forsens produktionsledare gör ett utmärkt jobb. Framför allt lyser deras engagemang – de tar tag i frågorna och driver dem självständigt.

  • Kund: HSB Stockholm
  • Forsens uppdrag: Produktionsstöd, produktionsledning samt projekt-, projekterings- och produktionsledning för infrastrukturen i området
  • Kontakt hos Forsen: Samuel Palm
  • Genomförandeform: CM - Construction Management
  • Genomförandetid: 2016–2021
  • Omfattning: 66 lägenheter i första etappen
  • Arkitekt: Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB
  • Ort: Stockholm, Nacka

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK