Nationalarenan som blev en skola

Från nationalarena till skola på drygt ett år. Ja, det som en gång var sittplatsläktare, kontor och omklädningsrum i Råsunda fotbollsstadion har på rekordtid byggts om till en högstadieskola, en förskola och ett gruppboende.

Forsen har svarat för projektledning under hela ombyggnaden, på uppdrag av Fabege.

Stadsdelen Råsunda växer snabbt och där nationalarenan tidigare låg byggs det både bostäder, kontor och butiker. Behovet är därför stort av skolor och förskolor.

– Vi fick i uppdrag att projektleda ombyggnaden från start i slutet av 2016. Vi tog fram tekniska specifikationer, började skissa samt upprättade systemhandling och underlag för hyresavtal, säger Johan Falemo, projektledare på Forsen.

Allt skulle vara klart till skolstart i augusti 2018 så tidplanen var tajt.
– Trots detta lyckades vi få allt klart i tid, mycket tack vare att vi har drivit projektet som delad entreprenad (CM) tillsammans med Fabege. Genom att kunna projektera, handla upp och bygga parallellt går processen snabbare samtidigt som förutsättningarna ökar för att vi ska få en nöjd hyresgäst i slutänden.

Hela byggnaden, där bland annat Svenska Fotbollsförbundet hade sitt kontor, har byggts om invändigt och dessutom fått en ny fasad där den tidigare fotbollsläktaren låg.
– Det är en lång fasad som avviker helt från de andra fasaderna och därför noggrant behövde utformas estetiskt, för att koppla ihop den befintliga fastigheten med det nya bostadskvarteret som är under uppbyggnad. Men även detta blev klart i tid – det enda som återstod vid skolstart var viss finplanering och enstaka utvändiga kompletteringar, säger Johan Falemo.

  • Kund: Fabege
  • Forsens uppdrag: projekteringsledning, projektledning, HG-koordination, kostnadsstyrning, produktionsledning, installationsledning och KaPBL
  • Kontakt hos Forsen: Johan Falemo
  • Genomförandeform: CM - Construction Management
  • Genomförandetid: Augusti 2018
  • Omfattning: 5 100 kvm
  • Arkitekt: Gwsk Arkitekter
  • Ort: Solna

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK