Samarbete nyckeln när Ockelbo församling byggde ut

En slimmad organisation och ett nära samarbete med både kund och byggare. Det var modellen när Forsen ledde både projektering och produktion av två ekonomibyggnader för Ockelbo församling. Och trots en tajt budget blev allt klart enligt plan och till rätt pris.

Ockelbo församling inom Svenska kyrkan hade behov av nya lokaler och större utrymmen för personal och utrustning. Man beslutade därför att bygga ut den befintliga ekonomibyggnaden, men den visade sig vara i för dåligt skick.

– Det skulle bli billigare att riva och bygga nytt. Så på rekommendation från arkitekten anlitade vi Forsen för att leda projektet, säger Larry Wickman, kyrkoherde i Ockelbo Församling.

Uppdraget innefattade rivning av den befintliga ekonomibyggnaden, nybyggnad av ekonomibyggnad samt en ny ekonomigård med kallförråd och kallgarage, uppförande av skärmtak med mur och fack för förvaring samt iordningställande av omkringliggande ytor.

– Den stora utmaningen var att klara kyrkorådets budget. Vi genomförde därför projektet på delvis delad entreprenad. Vi kom överens med byggföretaget och vad de skulle upphandla och valde sedan tillsammans ut de underleverantörer som var mest fördelaktiga för projektet. Tack vare detta fick vi ett riktpris där det fanns marginal för tillkommande jobb, säger Axel Sandstedt, projektledare på Forsen.

Rent tekniskt var det ett normalt byggprojekt. Däremot tillstötte komplikationer då ena hörnet på den nya ekonomibyggnaden visade sig vara ritad på prickad mark.
– Allt inrymdes på kyrkans mark men en del utgjorde en egen fastighet inom den större fastigheten. Om vi skulle tvingas flytta huset skulle det bli en massa följdverkningar, men efter många diskussioner med med byggnadsnämnden fick vi igenom husplaceringen som en ”mindre avvikelse”, säger Axel Sandstedt.

Resultatet blev ett lyft för församlingen när allt stod klart hösten 2018 och Forsen fick betyget 7 av 7 möjliga i kunduppföljningen.

– Jag och församlingen har haft ett stort förtroende för Forsen. De har varit drivande och gjort ett bra jobb hela vägen, säger Larry Wickman.

  • Kund: Ockelbo församling
  • Forsens uppdrag: BAS-P, projekt-, projekterings- och byggledning, beställarombud, KA enligt PBL, huvudbesiktningsman
  • Kontakt hos Forsen: Axel Sandstedt
  • Genomförandeform: Utförandeentreprenad i samverkan
  • Genomförandetid: Hösten 2016 – hösten 2018
  • Omfattning: Totalt cirka 3 600 kvm
  • Arkitekt: A-sidan arkitektkontor AB
  • Ort: Ockelbo

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK