Alla rätt när Stockholm fick ny gymnasieskola

Kvalitet, tid och budget – det är de tre ständiga huvudkriterierna vid stora byggprojekt. Och när Forsen ledde ombyggnaden av Länsstyrelsens gamla huvudkontor till Stockholms största gymnasieskola uppfylldes samtliga dessa, mycket tack vare att projektet drevs som delad entreprenad (CM).

När höstterminen började i augusti stod Anna Whitlocks gymnasium redo att ta emot 2 200 elever.

Våren 2016 fick Forsen i uppdrag av Fastighets AB Balder att utreda om den 90 år gamla kontorsfastigheten lämpar sig för en skola. Och eftersom förstudien visade att byggnadens struktur kunde behållas fick Forsen i uppdrag att leda ombyggnaden.

– Vi valde i samråd med kunden att driva ombyggnaden som ett CM-projekt eftersom det var en tajt tidplan. Med det här arbetssättet kunde projektering och produktion ske parallellt, vilket snabbar upp processen, säger Fredrik Blid, projektledare på Forsen.

Hösten 2016 började rivningsarbetena samtidigt som Forsen ersatte några bärande väggar med en stålkonstruktion eftersom vissa kontorsrum var för smala för att kunna användas som klassrum.
– När kontor blir skola krävs en del större ingrepp. Vi har bland annat byggt en ny matsal på gården och fick ansöka för en ny byggrätt eftersom detta krävde ändringar i detaljplanen. Här tog det ungefär ett år från ansökan om ändring av detaljplanen till att den nya byggnaden stod klar och det måste vara något av rekord.

Nästan alla rumsbildningar är helt nya invändigt, liksom samtliga ytskikt. Forsen har också bytt alla installationer.
– Tidigare var det knappt 700 personer som jobbade här, nu är det fyra gånger så många. Och det kräver fyra gånger som mycket luft, så i gårdsflyglarna har vi vinklat upp taket för att få plats med nya fläktaggregat.

Annars har den stora utmaningen varit logistiken – något som Forsen har blivit experter på med åren.
– Innerstadsprojet är tajta och det här är extremt. Det har inte heller funnits några lagringsmöjligheter på bygget så vi har fått dagliga leveranser i precis rätt mängd.

Att resultatet blivit så lyckat beror på flera saker, menar Fredrik Blid:
– Vi har haft ett väldigt gott samarbete med både beställaren, Stockholms stad, projektörer och hyresgästen – och det sistnämnda ska inte underskattas. Skolfastigheter i Stockholm AB brukar äga sina skolor men här hyr de av Balder, så det har varit en ”extra” part. Men det har fungerat väldigt bra.

– Resultatet är riktigt roligt att se och hyresgästen är nöjd. Så detta är något som alla kan känna sig stolta över, säger Mathias Holm, projektchef på Balder.

  • Kund: Balder Kungsholmen AB
  • Forsens uppdrag: Projektledning, projekteringsledning, produktionsledning, upphandling, ekonomi, kvalitet/miljö
  • Kontakt hos Forsen: My Svedlund
  • Genomförandeform: CM - Construction Management
  • Genomförandetid: Mars 2016-augusti 2018
  • Omfattning: 23 000 kvadratmeter
  • Arkitekt: Maf Arkitekter
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK