Foto: Tovatt arkitekter/Järfälla kommun (illustration, något beskuren)
Sveatorget - en central knutpunkt
Foto: Tovatt arkitekter/Järfälla kommun (illustration, något beskuren)

Barkarby - en ny stad växer fram

Norr om Stockholm växer en helt ny stadsdel fram. Här skapas bostäder, kontor, handel, service, hälsa och kultur mitt i ett kollektivtrafiknav med tunnelbana, bussar, pendeltåg och regionaltågstation. Forsen jobbar med projekt- och byggledning i Järfälla kommuns organisation i bl.a. etapp 1, 3 och 4.

Barkarbystaden ska bli en spännande stadsmiljö där boende, kontor, handel och utbildning samsas och där närheten till naturen och de kulturhistoriska miljöerna tas till vara. Fram till 2032 ska det byggas tunnelbana, 14 000 bostäder och tusentals arbetsplatser i Barkarbystaden.

Den första etappen av Barkarbystaden består av 18 kvarter och kommer att vara färdigbyggd 2021. Här bor idag runt 6 000 människor och här finns självkörande bussar och Herrestaskolan, Sveriges första skola byggd i massivträ och utifrån Miljöbygggnad Guld. Samtidigt pågår utbyggnaden av etapp 2, 3 och 4. Här finner du bland annat Sveatorget där Barkarbystadens T-bana får sin uppgång och Bas Barkarby, en mötesplats och ett multifunktionellt kvarter för näringsliv, kultur, idrott och lärande. Hit flyttar Järfälla gymnasium sina teoretiska utbildningar 2021/22.

Forsen jobbar med projekt- och byggledning i Järfälla kommuns organisation i bl.a. etapp 1, 3 och 4 och är nu involverade i pågående och kommande detaljplaner som omfattar bland annat ytterligare kollektivtrafik, parker och Veddesta torg. En central knutpunkt med tunnelbana och bussar samt attraktiva lägen för kontor, handel och kommersiella  lokaler. På torget finns plats för uteserveringar och folkliv.

Läs gärna mer om Barkarbystaden på kommunens egna sida. 

  • Kund: Järfälla kommun
  • Forsens uppdrag: Projekt-, projekterings- och byggledning
  • Kontakt hos Forsen: Jessica Dagert
  • Genomförandeform: Många olika entreprenadformer
  • Genomförandetid: Hela Barkarbystaden planeras vara klart 2032
  • Ort: Stockholm/Uppsala

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK