Foto: Malin Ärlebäck, Forsen
Foto: Malin Ärlebäck, Forsen
Foto: Malin Ärlebäck, Forsen
Foto: Malin Ärlebäck, Forsen
Foto: Malin Ärlebäck, Forsen
Foto: Malin Ärlebäck, Forsen
Foto: Malin Ärlebäck, Forsen
Foto: Malin Ärlebäck, Forsen

Bergrumsgaraget, Liljeholmen

JM förvandlar fem bergrum med en golvyta på 47 000 kvm till ett tryggt och trivsamt garage med plats för 970 parkeringsplatser. Bergrumsgaraget vann ROT-priset, 2016 och Årets Bygge 2017.

I Liljeholmskajen i Stockholm håller en helt ny stadsdel på att växa fram. Längst med kajen hittar man Vin & Sprit ABs gamla bergrumslager där Sveriges största bergrumsgarage nu är klart. 2013 antog Forsen utmaningen att förvandla fem bergrum med en golvyta på 47 000 kvm till ett tryggt och trivsamt garage med plats för 970 parkeringsplatser. Ca 20 personer från tre olika organisationer arbetade aktivt i projektet.

Projektet drevs som ett CM-projekt och Forsens uppdrag var kostnadsstyrning, tidsplanering, miljöledning, projekt- och produktionsledning av kompletterande bergarbeten, betongarbeten, installationer och inredning till en färdig garageanläggning samt produktionsledning för yttre mark- och betongarbeten gällande ramper och trapphus. I uppdraget ingick även grundläggningen av ett bostadshus upp till normalplanet. Forsens fick också utökat uppdrag att handla upp drift- och underhåll av garaget.

I anslutning till garaget bygger JM sju bostadshus. En av de största utmaningarna i projektet är samordning av logistik, infrastruktur och anpassning mot befintlig stomme.

Ett stort fokus i projektet var arbetsmiljön där Forsen hade en egen arbetsmiljöansvarig på plats som aktivt arbetade med arbetsmiljöfrågor i nära samarbete med våra entreprenörer.

Årets Bygge 2017

Bergrumsgaraget Malin DSC_9146
Årets Bygge 2017
Foto: Malin Ärlebäck, Forsen

Bergrumsgaraget har nominerats till Årets Bygge 2017 av tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Det är samhällsbyggnadssektorns tävling i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

"Från vinförvaring till bilförvaring - Bergrumsgaraget vinner ROT-priset 2016"

”Bergrumsgaraget har utsetts till vinnare av Stockholm Byggmästareförenings ROT-pris 2016. Vin & Sprits gamla lager- och produktionslokaler i Årstadal har förvandlats till ett gigantiskt underjordiskt garage som kommer att rymma drygt tusen fordon.”

Läs mer på Stockholms Byggmästareförenings hemsida.

  • Kund: JM AB
  • Forsens uppdrag: Projekt- och byggledning
  • Kontakt hos Forsen: Johan Berg
  • Genomförandeform: CM - Construction Management
  • Genomförandetid: 2013 - 2015
  • Omfattning: Yta 45 000 m² med en volym om ca 200 000 m³
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK