Bounce äventyrspark i Malmö

Hyresgästanpassning för Bounce, en trampolin- och äventyrspark, på uppdrag av ICA Fastigheter.

Bounce är en trampolin- och äventyrspark för såväl barn som vuxna. Här hittar man trampoliner, hinderbana, parkourområde och en X-park, samt ytor för slam dunk (ung. basket) och dodgeball.

Omklädningsrum samt ett mindre tillagningskök ryms ocskå i lokalen och på entresolplanet byggdes reception och café med flertalet sittplatser.

Ett projekt där den största utmaningen för Forsens projektledare låg i att samordna beställarens och hyresgästens parallella byggnadarbeten.

Projektet handlades upp som en delad entreprenad då en snäv tidplan tvingade oss att komma igång med rivningsarbeten snarast möjligt och under tiden kunde återuppbyggnaden projekteras.

  • Kund: ICA Fastigheter
  • Forsens uppdrag: Projektledning
  • Kontakt hos Forsen: Annika Lexell
  • Genomförandeform: Samverkansentreprenad
  • Genomförandetid: 2016-2017
  • Arkitekt: Sara Lundquist, Holfeltarkitekter
  • Omfattning: BTA ca 2 500 kvm
  • Ort: Malmö

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK