Foto: Fredrik Lindgårdh
Grönt är skönt - på Caroli
Foto: Fredrik Lindgårdh

Köpcentret Caroli City i Malmö

Forsen står för expertisen i förändringsarbetet när Caroli City ska utvecklas och möta konsumenternas framtida krav.

Köpcentret Kv. Caroli byggdes 1973 och är beläget i centrala Malmö, endast ett fåtal kvarter från Malmö Centralstation.

Idag står butikshandeln inför ett paradigmskifte då internethandeln tar över allt mer och konsumentens beteendemönster förändras. Detta ställer allt större krav på köpcentret och dess profilering.

Kv. Caroli består av 15 000 kvm butikshandel samt Caroli Kyrka och är i en förändringsprocess där fokus ligger på att erbjuda konsumenter dagligvaror, restauranger, hälsa och service.

Forsens uppdrag innefattar att bistå fastighetsägaren med vår expertis i deras förändringsarbete samt projektleda byggprojekten. De senaste projekten har bestått av ett gym med nattklubbskänsla, restaurang Grekiska kolgrillen och snart slår dörrarna upp för en ny Lidlbutik.

  • Kund: Agora AB
  • Forsens uppdrag: Projektledning och utvecklingsarbetet
  • Kontakt hos Forsen: Anders Brieditis
  • Genomförandeform: CM - Construction Management
  • Genomförandetid: 2017 - pågår
  • Omfattning: 15 000 kvm
  • Ort: Malmö

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK