Foto: AIX Arkitekter
Foto: AIX Arkitekter

Entréhallen på Centralstationen i Stockholm

Centralstationen har under de senaste åren genomgått en omfattande renovering och modernisering. Nu har turen kommit till huvudentré och entréhall som ska rustas upp och bli en välkomnande entré till stationen. Forsen står för projekteringsledning, projektledning och byggledning.

När Kronprinsessan Victoria gled igenom huvudentrén vid Centralstationens nyinvigning i februari 2014, tänkte hon förhoppningsvis inte på sprickorna i fasaden. Den delen av stationen kunde då inte renoveras p.g.a. sprickbildningar som måste stanna upp innan de kunde åtgärdas. Men nu har man renoverat entréhallen.

– En effekt av renoveringen är att inomhusklimatet förbättras och då även arbetsmiljön för de som jobbar i anslutning till entré- och centralhallen, säger Camilla Mårtensson, projektledare hos Forsen.

Snurrdörrarna har bytts ut, fönstren renoverats och befintliga ljuskällor har bytts ut till LED samt ökas på. Man byggde också bort nischer för att öka tryggheten. Andra åtgärder var lagning av invändiga sprickor i fasad och tak samt golv, restaurering av takmålningar, rengöring och renovering av pelarna ända in i centralhallen och slipning av marmorgolv.

Kort sagt har Centralstationens entréhall fått ett riktigt ansiktslyft.

  • Kund: Jernhusen
  • Forsens uppdrag: Projekteringsledning, projektledning och byggledning
  • Kontakt hos Forsen: Camilla Mårtensson
  • Genomförandetid: 2015 - 2016
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK