Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed

Flemingsberg – bara skalet kvar

Att bygga om en järnvägsstation låter kanske inte så märkvärdigt.
Men när stationen står fritt på pelare och i princip hela innanmätet ska blåsas ut – då är det ingen promenad i parken.
– Det är också många aktörer som måste samverka: Trafikverket, SL, Huddinge kommun och stationens hyresgäster, säger Forsens tidigare projektledare Edward Klompmaker.

Flemingsbergsdalen söder om Stockholm är ett snabbväxande område, där både fjärrtåg och pendeltåg passerar. Här finns ett sjukhus, ett campus, ett ökande antal bostäder och snart ytterligare ett järnvägsspår. Redan idag passerar 4,4 miljoner stationen varje år, och behovet att renovera den drygt 25 år gamla järnvägsstationen är stort.

Uppdraget gick till Forsen, som har ramavtal med Jernhusen och också har tidigare erfarenhet av liknande projekt – bland annat Centralstationen i Stockholm.

– Eftersom antalet resenärer som passerar stationen blir fler ökar kundunderlaget, samtidigt som det uppstår ett större behov av service. Jernhusen vill därför både upprusta den befintliga stationen och utveckla den med fler butiker och servicefunktioner, säger Edward Klompmaker.

Jernhusen påbörjade en förstudie 2013, och Forsen kom in i projektet 2015. Därefter vidtog programskede och projektering. Och det är verkligen fråga om en totalrenovering.
– Det är i princip bara väggarna, konstruktionen och exteriören som blir kvar. Hela innanmätet ska bort, vilket är en utmaning rent gestaltningsmässigt eftersom huset är unikt. Vi ska förbättra, inte förstöra.

Både butiker och allmänna ytor disponeras om och stationen får en ny utgång till den gångbro som leder till Huddinge sjukhus.
– Vi optimerar flödena i stationen genom att skapa större utgångar och bättre passeringar. Vi byter också ut skjutdörrarna mot roterande dörrar och installerar värmare som blåser luft över entréerna. På så vis förbättrar vi inomhusklimatet kraftigt eftersom den nuvarande stationen suger in kalluft från perrongerna.

Stationen har ingen markkontakt utan står på pelare, vilket bara är en av utmaningarna. Eftersom det dessutom finns både spår och strömförande ledningar vid en järnvägsstation måste alla som jobbar i projektet genomgå en säkerhetsutbildning.

Den största utmaningen är dock att få alla intressenter att samverka.
– Det handlar om att hitta koncept för de olika hyresgästerna, men framför allt om att få resenärsflödet att fungera. Den 28 februari 2017 var alla hyresgäster evakuerade, men SL:s spärrvakt finns ju kvar och vi måste hela se till att det är tydligt och enkelt för resenärerna – inklusive barnvagnar och rullatorer – att ta sig förbi byggarbetsplatsen, säger Edward Klompmaker.

Till jul 2017 börjar de nya hyresgästerna flytta in i en station som inte är den gamla lik. Inomhusklimatet, hyresgästerna och inredningen – allt är nytt. Utom skalet.

  • Kund: Jernhusen
  • Forsens uppdrag: Projekteringsledning, projektledning, tidplanering och miljöledning
  • Kontakt hos Forsen: Jyrki Virolainen
  • Genomförandeform: Generalentreprenad och sidoentreprenader
  • Genomförandetid: 2013–2018
  • Omfattning: 2 270 kvm inklusive en ny terrass på 47 kvm
  • Budget: 120 mkr
  • Arkitekt: AIX Arkitekter
  • Ort: Flemingsberg, Huddinge kommun

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK