Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed

Flottsundsbron – där gammalt möter nytt

Klassiska kugghjul och modern fiberteknik. Gammalt möter nytt när bron över Fyrisån invigs våren 2017. Forsen har lett projektet från start till mål, i nära samarbete med kunden Uppsala kommun.
– Vi har haft en fin dialog där vi tillsammans alltid har kommit fram till de bästa lösningarna, säger Mikael Andersson, projektbeställare på Uppsala Kommun.

Den gamla svängbron över Fyrisån är välbekant för de flesta uppsalabor. Men efter nästan hundra år hade den gjort sitt, och Forsen fick därför i uppdrag att leda projektet med en ny, modern klaffbro.

En smal sak? Nja. Det är många hänsyn som måste tas, både till människor och miljö.
– Bron ligger i både ett naturreservat och i ett vattenskyddsområde. Dessutom är det mycket lera i Uppsala och det ligger hus precis intill bron. Allt detta kräver extremt noggrann projektering, och istället för att slå ner bropålarna – som normalt är fallet – har de borrats ner. Dessutom har spont installerats vid strandkanten för att säkra gångvägen längs kanten till ån, säger Forsens projekterings- och byggledare Maria Leander.

Vid broöppningar använder man sig traditionellt av hydraulik. Men även här skiljer sig bron från mängden.
– Av hänsyn till naturen ville vi undvika hydraulolja, så vi har istället valt ett så kallat panamahjul – ett jättestort kugghjul med länkarmar och elmotorer. En sådan lösning är ovanlig idag och tillverkningen är en komplex process där allting måste klaffa på millimetern. Så vi har fått köra många tester och intrimningar.

Styrningen av bron är å andra sidan betydligt modernare:
– Uppsala kommun kommer inte att ha någon brovakt, utan fjärrstyr och kameraövervakar alla broar via fiberoptik, som vi har dragit fram till bron. Även detta är teknik som måste trimmas in innan det fungerar ordentligt, säger Maria Leander.

Ett jättebra projekt, helt enkelt
– Mikael Andersson på Uppsala kommun

Själva produktionen av bron inleddes 2015. Under byggtiden har kommunen och Forsen, i samarbete med entreprenören, låtit bygga en tillfällig bro där bilar, cyklar och gångtrafik kunnat passera under byggtiden. När vi går in i 2017 återstår bara en del gjutningar, beläggning och räcken innan bron testkörs och sätts i drift.
– Då slipper bilisterna den krångliga passagen. Sedan fortsätter vi under sommaren med en del markarbeten innan det är slutbesiktning av hela entreprenaden. Då har vi också byggt fundament och rör för en vattenturbin, som några forskare vid Uppsala Universitet ska installera under bron. När den är igång kan den försörja brons belysning med egenproducerad el.

Den nya bron invigs i april, och Mikael Andersson på Uppsala kommun talar sig gärna varm för Forsens insatser.
– Jag har jobbat med Forsen i flera projekt tidigare, och samarbetet har fungerat lika bra som alltid. Forsen har varit med och tagit fram förfrågnings­underlag och andra handlingar, och det är sällan det finns så få saker att anmärka på. Ett jättebra projekt, helt enkelt.

  • Kund: Uppsala kommun
  • Forsens uppdrag: Projekt-, projekterings- och byggledning, upphandling av konstruktör, framtagande av förfrågningsunderlag
  • Kontakt hos Forsen: Maria Leander
  • Genomförandeform: Utförandeentreprenad med konstruktionsansvar för bro
  • Investering: 155 Mkr
  • Genomförandetid: 2013 - 2017
  • Omfattning: Öppningsbar bro med enkelklaff. Total brolängd ca 72 m, fri brobredd 13 m
  • Arkitekt: ÅF
  • Ort: Uppsala

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK