Forsen ansvarar för uppstarten av ett av Göteborgs Stads största projekt någonsin

Göteborg växer som aldrig förr och det märks både ovan och under mark. En av de största satsningarna har dock inte satt spaden i jorden än utan befinner sig fortfarande i planeringsstadiet. Det är den nya citybuss- och spårvägsförbindelsen mellan Brunnsbo och Linnéplatsen där Forsen ansvarar för rollen som programledare.

Program spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen består av både citybuss, stadsbana och spårvagnstrafik och kommer att knyta ihop Hisingen med fastlandet på ytterligare ett sätt. Arbetet startade upp på allvar under våren 2019 med Forsens projektledare Torun Thörn som programledare på uppdrag för Trafikkontoret på Göteborgs Stad. Uppdraget är på ett år eller till Trafikkontoret anställer en programledare.

– Som programledare har jag det övergripande ansvaret för hela programmet. Jag ser till att arbetet går framåt mot det satta målet men det är också mycket rapportering till styrelse och Trafiknämnd så att de vet vad som händer, säger Torun.

Många av detaljerna är inte klara i det stora projektet och den nya förbindelsens utformning påverkas av andra stora projekt såsom all byggnation som ska ske i Frihamnen, Karlatornet och den eventuella stadslinbanan. Klart är dock att projektet ska genomföras i tre etapper under de närmaste 15-20 åren. Från Frihamnen till Lindholmen i etapp 1. Från Hjalmar Brantingsplatsen till Brunnsbo i etapp 2 och den tredje etappen ska gå från Lindholmen till Linnéplatsen.

– Alla deletapperna planeras för fullt men vi har kommit längst i etapp 1 där vi påbörjat förprojekteringen och tittar på genomförbarhet på spårvägen och trafikplaneringen. Den mest komplicerade etappen är etapp 3 där mycket fokus läggs på om det ska bli en bro eller en tunnel över älven, det är en väldigt stor fråga, säger Torun.

Torun berättar också att de just nu har mycket fokus på kostnader och att sätta organisationen så man kan manna upp på rätt sätt för framtiden.

– Det är ett jättestort projekt så organisationen och kompetens är grundläggande för att få programmet att funka. Vi ser även över tidplaner och arbetar mycket med kommunikationsplaner och projektplaner för de olika delsträckorna. Jag tror att transparens och dialog är framgångsfaktorer i ett lyckat projekt, säger hon.

Den nya förbindelsen är tidigt uppskattad till 4,8 miljarder. Det är en del av överenskommelsen Sverigeförhandlingen och finansieras med en kombination av statliga, regionala och kommunala medel.

  • Kund: Göteborgs stad
  • Forsens uppdrag: Programledare, projektledning
  • Kontakt hos Forsen: Torun Thörn
  • Genomförandeform: Ej klart
  • Genomförandetid: Klart 2035
  • Ort: Göteborg

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK