Forsen projekt- och byggleder solcellssatsning i Malmö

I samband med Castellums investering av solceller i Malmö har Forsen spelat en drivande roll. Fyra fastigheter i staden, där Forsen har ansvarat för byggledningen, har nu utrustats med solcellsteknik och är färdiga att tas i bruk.

Forsen har haft i uppdrag att genomföra förstudier på tretton av Castellums fastigheter i Malmö för att utvärdera deras lämplighet för solcellsanläggningar och utarbeta beslutsunderlag. Efter att Castellum valde att gå vidare med solceller på fyra av dessa fastigheter tog Forsen över ansvaret för byggledningen.

För fyra år sedan startade Castellum sitt projekt ”100 på sol” med målet att installera hundra solcellsanläggningar före slutet av 2025. Trots att målet redan nåddes 2023 fortsätter företaget sin satsning, vilken beskrivs som en av Nordens största investeringar i solceller. Detta är en central del av fastighetsbolagets strategi där fastigheter går från att vara energislukande till att vara en aktiv del av elnätet och därigenom minska belastningen på det överbelastade elsystemet.

Ulf Ohlis, projekt- och byggledare på Forsen, berättar att arbetet med förstudierna påbörjades i oktober 2022 och ledde fram till installationerna av de fyra solcellsanläggningarna. Fastigheterna består främst av kontorslokaler, där en även inrymmer ett hotell (Hotell Studio i centrala Malmö). Anläggningarna varierar i storlek från 40 till 150 kilowatt.

Solenergi blir alltmer populärt i Sverige, och under 2023 förväntas antalet solcellsanläggningar öka med hela 80 procent jämfört med 2022. Solceller är en av de mest miljövänliga metoderna för elproduktion och bidrar till att minska koldioxidutsläppen samt behovet av kärnkraft och fossila bränslen.

  • Kund: Castellum
  • Forsens uppdrag: Projekt- och byggledning
  • Kontakt hos Forsen: Ulf Ohlis
  • Genomförandetid: Oktober 2022 - maj 2025
  • Omfattning: Fyra fastigheter om 80 till 300 kvadratmeter
  • Ort: Malmö

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK