Foto: Vasakronan, Wester + Elsner (illustration, något beskuren)
Segelgatan, vy norrut.
Foto: Vasakronan, Wester + Elsner (illustration, något beskuren)
Foto: Vasakronan, Wester + Elsner (illustration, något beskuren)
Sveavägen, vy söderut.
Foto: Vasakronan, Wester + Elsner (illustration, något beskuren)

Forsen projektleder ombyggnad av Sveriges första gågata

Sergelgatan i Stockholm var Sveriges första riktiga gågata när den invigdes 1959. Nu har Vasakronan påbörjat en upprustning av delar av gatan, där man bland annat skapar 25 000 kvadratmeter butiksytor och fem nya stråk. På uppdrag av Vasakronan leder Forsen projektet, som innefattar ombyggnad av både de låga byggnaderna mellan höghusen och fyra våningar under mark.

Arbetet innefattar ombyggnad och teknisk upprustning av låghusdelarna mellan fyra av höghusen men även renovering av garage, butiker och förråd under mark. Projektet leds på CM, vilket innebär att Forsen går in och stärker Vasakronans organisation.

De lokaler som byggs om ovanför mark är handelsytor, restauranger och kontor, där i stort sett skalet är det enda som blir kvar. Kvarteret med Hötorgsskraporna kännetecknar femtio- och sextiotalets stadsutveckling och är en central del av Stockholms stadsbild, så det finns stora antikvariska hänsyn som måste tas vid renoveringen. En annan av de största utmaningarna är att helt enkelt få plats – framför allt under mark.

– Byggnaderna ska bli självförsörjande med bergvärme – idag värms de med fjärrvärme. Detta kräver att vi installerar en bergvärmeanläggning och borrar hela 63 hål nere i garaget. Och bara att få in borraggregatet är tufft. Det är oerhört komplext att byta samtliga installationer som försörjer höghusen och utföra provisorier så att det inte blir driftstopp. Det är många parter – bland annat Vasakronans egna hyresgäster i Hötorgshusen men även grannar – som berörs, säger Kristian Brunnström, projektledare på Forsen.

Även transporterna kräver minutiös planering, då det är intensiv trafik runt omkring. Ombyggnaden kommer att ta en del av trottoaren i anspråk men biltrafiken påverkas i liten utsträckning.

  • Kund: Vasakronan AB
  • Forsens uppdrag: Projektledning
  • Kontakt hos Forsen: Kristian Brunnström
  • Genomförandeform: CM - Construction Management
  • Genomförandetid: Sept 2019 – mars 2021 (etapp 1), aug 2020 – nov 2022 (etapp 2)
  • Arkitekt: Wester + Elsner arkitekter
  • Omfattning: Cirka 40 000 kvm
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK