Foto: Vasakronan, Wester + Elsner (illustration, något beskuren)
Segelgatan, vy norrut.
Foto: Vasakronan, Wester + Elsner (illustration, något beskuren)
Foto: Vasakronan, Wester + Elsner (illustration, något beskuren)
Sveavägen, vy söderut.
Foto: Vasakronan, Wester + Elsner (illustration, något beskuren)

Hötorgsskraporna, Sergelgatan: Upprustning under mark i Stockholms centralaste läge

På Sergelgatan i Stockholm ligger fem skyskrapor, som byggdes i slutet av femtiotalet och som är landmärken för både stockholmare och besökare. Vasakronan äger fyra av de fem skraporna och nu rustar de upp – bland annat skapas 25 000 kvadratmeter butiksytor, nya kontors- och konferenslokaler och fem nya kommunikationsstråk. Forsen leder projektet, som innefattar ombyggnad av både de låga byggnaderna mellan höghusen och fyra våningar under mark.

Arbetet innefattar ombyggnad och teknisk upprustning av låghusdelarna under och mellan de fyra höghusen men även renovering av garage, butiker, tekniska utrymmen och förråd under mark. Projektet leds på CM, vilket innebär att Forsen går in och stärker Vasakronans organisation.

De lokaler som byggs om ovanför mark är handelsytor, restauranger och kontor, där i stort sett stommen är det enda som blir kvar. Kvarteret med Hötorgsskraporna kännetecknar femtio- och sextiotalets stadsutveckling och är en central del av Stockholms stadsbild, så det finns stora antikvariska hänsyn som måste tas vid renoveringen.

– Byggnaderna ska bli självförsörjande med bergvärme – hittills har de värmts med fjärrvärme. Vi har nu installerat en bergvärmeanläggning som krävde att vi borrade hela 63 hål på vardera 400 meter nere i garaget. Det är oerhört komplext att byta samtliga installationer som försörjer höghusen som står på låghusdelarna. Vi har fått bygga omfattande provisorier så att det inte blir driftstopp. De som jobbar i Hötorgsskraporna måste också passera genom bygget för att komma till sina lokaler vilket ställer höga krav på säkerheten, säger Louise Landberg, projektledare på Forsen.

En annan komplicerande faktor är att det fanns stora mängder asbest som behövde saneras.
– Vi fick därför planera om en hel del. Det var dessutom mycket som inte stämde i relationshandlingarna eftersom många butiker har renoverat och byggt om under åren utan att dokumentera allt. Och ovanpå detta kom pandemin, som bland annat gjorde att vi stängde ner projektet i tre veckor mitt under produktionen, för att ta ansvar för att minska smittspridningen. Så vi har fått vara på tå hela tiden.

Även transporterna har krävt en minutiös planering då det är intensiv trafik runt omkring på Sveavägen och Sergelgatan. Alla leveranser måste bokas och projektet har byggt en hage på en del av trottoaren för att ta emot leveranser. Vi har också begränsade lagringsmöjligheter så vi jobbar med flera lager off-site och leveranser just-in-time.

– Hittills har allt gått väldigt bra. Vi avslutade etapp 1 sommaren 2021 och är nu igång med den återstående delen. Skillnaden är bara geografisk – uppdraget är detsamma så vi har kunnat lära oss mycket av första etappen, säger Louise Landberg.

Hon lyfter också fram fördelen med att driva ett sådant här projekt på CM.
– Vasakronan är en aktiv fastighetsägare och det är både snabbare och lättare att hantera stora förändringar på CM. Det här är ett komplicerat projekt som sysselsätter nästan 30 personer och vi har haft ett väldigt bra samarbete med både Vasakronan och entreprenörerna – utan det hade resultatet inte blivit lika bra.

  • Kund: Vasakronan AB
  • Forsens uppdrag: Projektledning
  • Kontakt hos Forsen: Louise Landberg
  • Genomförandeform: CM - Construction Management
  • Genomförandetid: September 2019 – juni 2021 (etapp 1), aug 2020 – nov 2022
  • Arkitekt: Wester + Elsner arkitekter
  • Omfattning: Cirka 44 000 kvm
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK