Forsen samordnar ombyggnaden av Tillberga tågmötesplats med fokus på trafiksäkerhet och effektivitet

Fuktproblem i marken har nödvändiggjort en omfattande ombyggnad av Tillberga driftsplats i Västerås. Forsen AB har tagit på sig rollen som samordnare för byggplatsuppföljning (BPU) för detta viktiga projekt med Trafikverket som beställare.

Tillberga driftsplats fungerar som en viktig knutpunkt för tågtrafiken mellan Sala och Västerås och hyser även en stor underhållsanläggning för X2000-tåg. En långvarig utmaning har varit den höga grundvattennivån, vilket har skapat problem med avvattning och ökad risk för skador, särskilt under kalla perioder. För att hantera detta beslutades det att genomföra omfattande dräneringsarbeten, vilket krävde att hela bangården revs och återuppbyggdes.

Tom Aldenfors, projektledare på Forsen, spelar en central roll i att samordna arbetet mellan beställare, entreprenörer och projektörer för att säkerställa effektiv kommunikation och samarbete. Med tolv olika teknikgrenar involverade är detta en komplex uppgift, särskilt med tanke på att tågtrafiken fortsätter att pågå under arbetets gång. Trafiksäkerheten är av yttersta vikt vid Tillberga driftsplats, där upp till 50 tåg passerar dagligen. För att garantera detta har en särskild byggplatsuppföljare för trafiksäkerhet utsetts.

Projektet inleddes förra året med rivningar och demonteringar av bangården följt av grävarbeten, som dock stötte på oväntade utmaningar med berg i marken, vilket påverkade den planerade tidtabellen. Efter sprängningsarbete kunde dränering och frostisolering genomföras, och nya spår, växlar och ett ställverk 59 installerades för att möjliggöra högre hastigheter för tågtrafiken.

Med förväntningar på att slutföra projektet i slutet av juni kommer Forsen att fortsätta bidra till en förbättrad kapacitet och effektivitet för tågtrafiken vid Tillberga driftsplats. Detta projekt är en viktig milstolpe för att modernisera och säkerställa Sveriges järnvägssystem för framtiden.

I pågående BPU-skede (byggplatsuppföljning) bistår konsultföretaget SYSTRA Trafikverket med fackmässig kunskap och kontroller inom samtliga berörda teknikområden omfattande M-BEST-K + kabelsamordning, miljö, skyddsanordning, mättekniska arbeten, arbetsmiljö samt byggnadsverk.

  • Kund: Trafikverket
  • Forsens uppdrag: Samordnande byggplatsuppföljare
  • Kontakt hos Forsen: Tom Aldenfors
  • Genomförandetid: April 2023-juni 2024
  • Ort: Västerås (Tillberga)

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK