Foto: FB Bostad
Frönäs Gärde, Gnesta
Foto: FB Bostad

Frönäs Gärde – nytt bostadsområde på rekordtid

En justerad tidplan – åt ”fel” håll? Jo, faktiskt. När Forsen ledde byggnationen av bostadsområdet Frönäs Gärde i Gnesta skedde inflyttning flera månader tidigare än planerat. De nio flerfamiljshusen var också det första projektet som drevs enligt Forsens nya samverkansmodell, där underleverantörernas expertis finns med redan i planeringsskedet.

Bostadsutvecklingsföretaget FB Bostad gav i början av året Forsen uppdraget att designa och utforma bostäder som ska vara kostnadseffektiva, attraktiva och med en prisnivå anpassad för en bred kundgrupp i Gnesta. Redan i februari var samtliga 36 bostadsrätter sålda och den femte mars togs första spadtaget. Forsen ansvarade för hela byggprocessen.

Forsen och FB Bostad valde att driva projektet enligt Forsens nya samverkansmodell, som de är ensamma om i byggbranschen.

– Vi har inga ekonomiska intressen eller andra band till konsulter och leverantörer, vilket innebär att vi kan göra fördelaktiga upphandlingar och genomföra lönsammare projekt än de stora riksbyggarna. Och genom att utnyttja experternas kunskaper redan från början kan vi säkra metoder och kostnader redan innan projektet drar igång, säger Forsens projektledare Matina Koimtsidou.

Just projektkostnaden var en viktig faktor eftersom budgeten var tajt. Och genom att konkurrensutsätta underleverantörerna lyckades Forsen och FB Bostad får ner kvadratmeterpriset till 20 000 kronor.

– Vi inledde projektet med att ta fram priser och gå igenom budgeten med kunden. Efter att ha kommit överens med FB Bostad fortsatte vi sedan med alla förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

Under byggnationen hade Forsen en produktionsledare på plats. Forsens projektgrupp ansvarade för hela projektets kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete och koordineringen av alla entreprenader. Produktionen började i mars 2017 med målet att första inflyttning skulle ske i juni 2018. Men eftersom arbetet flöt på bra beslutade FB Bostad och Forsen att tidigarelägga tidplanen ett halvår.

– De första lägenhetsinnehavarna flyttade in i februari 2018. Då återstod fortfarande en del utvändiga kompletterande arbeten men det mesta var färdigställt, säger Matina Koimtsidou.

Resultatet är nio bostadshus med vackra träfasader i guldockra och svart, vid Frösjöns strand med utsikt över vattnet.

– Vi jobbade genom arkitekturen väldigt väl, och tillsammans med Forsen lyckades vi ta fram både vackra och bra bostäder till våra kunder, säger Henrik Lindblad, vd för FB Bostad.

  • Kund: FB Bostad
  • Forsens uppdrag: Totalentreprenad, BAS U, BAS P, projektledning
  • Kontakt hos Forsen: Anders Brieditis
  • Genomförandeform: Forsen Samverkan
  • Genomförandetid: Mars 2017 – feb 2018
  • Omfattning: 2 754 kvm BOA
  • Arkitekter: Kanozi Arkitekter
  • Ort: Gnesta

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK