Hösten 2021 står här en färdig förskola.

Galgbergets förskola

Halmstad växer och behovet av förskolor är stort. Vid Nymansgatan nära sjukhusområdet bygger kommunen nu sin tredje planerade förskola av fem – Galgbergets förskola. Forsen sköter byggledning och kontrollansvar.

Den helt nya förskolan kommer att rymma 140 barn fördelade på åtta avdelningar och tillhörande gemensamma ytor. Till detta byggs ett tillagningskök, personalutrymmen, angöringszon med cykel- och bilparkering, utemiljö med lekutrustning, utvändiga förråd samt sopförvaring.

– Nu börjar vi få struktur och balans mellan barnen och antalet platser. Vi har haft ett uppdämt behov av förskoleplatser, och har löst det med tillfälliga paviljonger, men nu börjar vi komma ifatt, säger Roger Bengtsson, projektledare, fastighetskontoret Halmstad.

Fastighetskontoret fokuserar på att bygga smartare snarare än billigare. Det är mer ekonomiskt hållbart på lång sikt. Fastigheten ska ha hög driftsäkerhet och man vill slippa onödigt underhåll.

Arbetet flyter på bra och Roger tycker att han har ett bra team omkring sig.
– Ja, vi har lärt känna varandra på vägen och har många nyttiga erfarenheter med oss från tidigare byggen. Jag har jobbat med Forsen förut och samarbetet funkar bra. Vi stöttar och kompletterar varandra väl.

Galgbergets förskola, illustration Arkitektlaget
Galgbergets förskola, illustration Arkitektlaget

Matilda Gustafsson, ansvarig byggledare från Forsen, bygger sin tredje förskola tillsammans med Fastighetskontoret.
– När man har jobbat tillsammans ett tag flyter det på. Man vet vad som ska göras, vem som ska göra det och när. Vi har ett gott samarbete, både med kunden och entreprenörerna.

Barnen kommer att kunna flytta in på sin nya förskola hösten 2021.

Forsen har, utöver byggledning och KA, även projektledning i projekteringsstadiet för de kommande två förskolorna, Strandvallen och Fjärde Kvadranten.

  • Kund: Halmstad Kommun, Fastighetskontoret
  • Forsens uppdrag: Byggledare, kontrollansvarig enl. PBL
  • Kontakt hos Forsen: Ulrika Hyll
  • Genomförandeform: Totalentreprenad, partnering med NCC
  • Genomförandetid: Klart hösten 2021
  • Omfattning: BTA 2 156 kvm
  • Arkitekt: Arkitektlaget
  • Ort: Halmstad

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK