Foto: Digitalstudion
Foto: Digitalstudion
Foto: Digitalstudion
Foto: Digitalstudion

Gina Tricot – huvudkontor och landmärke

Ett viktigt landmärke i Borås och en av attraktionerna längs riksväg 40.

Bakgrund

När Gina Tricot skulle bygga nytt huvudkontor i Borås behövde de en partner som kunde ta ansvar för hela processen.
Fastigheten hade svåra logistiska förutsättningar, omfattade flera exceptionella tekniska utmaningar och tiden var pressad.
Byggnaden består av 6 våningar kontor samt privat och publikt parkeringsgarage under mark.

Lösning

Bygg-Fast fick förtroendet att ansvara för:

 • Idéfas, paketering av projektet, kundvärde, ekonomi
 • Planarbete, exploatering och projektering (inklusive rådgivning vid tecknande av exploateringsavtal, fastighets-/3D-bildning, nedbrytning av investeringskalkyler till entreprenörskalkyler, utvärdering och val av metoder och tekniska lösningar samt internationella inköpskanaler)
 • Genomförande och byggnation
 • Uppföljning av garantiarbeten

Projektet genomfördes som ett Construction Management-projekt med 25 entreprenörer som upphandlades och sammanfördes till en helhet under ledning av Forsen– ett väl fungerande alternativ till totalentreprenad och utförandeentreprenad tack vare fullständig transparens gentemot beställaren.

Resultat

Tack vare upplägget kunde Forsen öka effektiviteten, höja flexibiliteten och sänka kostnaderna. Projektet genomfördes med full kostnadskontroll i alla led och huvudkontoret kunde invigas på utsatt tid. Byggnaden är nu ett viktigt landmärke i Borås och en av attraktionerna längs riksväg 40. 

Den vita triangeln ska resa sig som en isbit från marken!
– Arkitekt Jacek Zalecki, Wingårdhs
 • Kund: Gina Tricot
 • Forsens uppdrag: Projektledning
 • Kontakt hos Forsen: Håkan Boman
 • Genomförandeform: CM - Construction Management
 • Genomförandetid: 2009 - 2010
 • Omfattning: Ca 7000 kvm, 200 miljoner
 • Ort: Göteborg

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK