Nya Grow kontor

Platsmurat tegel, stora glaspartier och obehandlade betongytor. Nya Grow kontor i Solna Strand har en arkitektur som sticker ut. Och det ställer i sin tur höga krav på Forsens projektledning, inte minst eftersom tidplanen är tajt.

Lösningen blev att driva projektet som delad entreprenad (CM) tillsammans med beställaren Humlegården Fastigheter.

Våren 2019 flyttar Arbetsförmedlingens huvudkontor in i nya, fräscha lokaler i Solna Strand norr om Stockholm. De blir största hyresgäst i kontorsfastigheten Grow som för närvarande byggs av Humlegården Fastigheter, den största privata fastighetsägaren i Solna Strand. Forsen står för projekt-, projekterings- och produktionsledning.

– Vi leder projektet från tidiga skeden hela vägen till färdigställandet. Vi driver det som ett CM-projekt, vilket innebär att vi går in som Humlegårdens byggavdelning – vi har ett femtontal personer på plats som leder bygget, säger Olivia Eldh, projektledare på Forsen.

Forsen har i femton års tid lett flera CM-projekt för Humlegården, bland annat syskonprojektet Grow Hotel i Solna och Swedbanks nya huvudkontor. Och det var naturligt att välja CM även den här gången.

– Det ger oss en större möjlighet att påverka och hålla kostnaderna nere, säger Viktor Sandberg, projektchef på Humlegården Fastigheter.

– Det går snabbare, vi kan välja vilka entreprenörer vi vill jobba med och det är lättare att hantera förändringar än vid totalentreprenad. Och det dyker alltid upp nya önskemål från hyresgästerna under resans gång, som är lättare att hantera när vi jobbar på delad entreprenad, säger han.

Humlegården Fastigheter har höga arkitektoniska ambitioner i sina projekt och Grow kontor är inget undantag. Stjärnhusformen, den synliga betongen och den platsmurade tegelfasaden med generösa fönsterytor är delar som utmärker byggnaden.

– Att få ihop fasadkonstruktionen har varit utmanande, liksom den vågformade, matrisgjutna betongväggen i entréplanet, säger Olivia Eldh.

Grow ska miljöklassas enligt Miljöbyggnad guld och kontorslokalerna utformas med flexibilitet och långsiktighet för att minimera framtida ombyggnader och underhåll.

– Våra hyresgästers lokalbehov kan snabbt förändras både i lokalstorlek och arbetssätt och Grow byggs för stödja detta, säger Viktor Sandberg.

Grow erbjuder stor flexibilitet och planlösningen har utformats för att främja samarbete och god kommunikation mellan människor. Kontoret består av åtta kontorsvåningar plus två källarplan med cirka 80 parkeringsplatser och 300 cykelparkeringar.

Arbetsförmedlingen hyr 75 procent av fastigheten – 1 200 medarbetare flyttar in andra kvartalet 2019. Bland övriga hyresgäster finns bland annat restaurangen K-märkt, öppet för allmänheten, som öppnar i entréplanet.

  • Kund: Humlegården Fastigheter
  • Forsens uppdrag: Projekt-, projekterings- och produktionsledning
  • Kontakt hos Forsen: Håkan Undin
  • Genomförandeform: CM, Construction Management
  • Genomförandetid: 2016-2020
  • Omfattning: Cirka 36 500 kvm
  • Arkitekt: Tham & Videgård Arkitekter (TVARK)
  • Ort: Stockholm, Solna

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK