Foto: Illustration: Fojab
Foto: Illustration: Fojab

Hållbart på riktigt i Brunnshög

Brunnshög är Lunds nya stadsdel som vill bli ett europeiskt föredöme och stå längst fram i utvecklingen. Här ska stora tekniska system, som spårväg och fjärrvärme, och mindre initiativ, som regntunnor, ätliga växter och bilpoolsmedlemskap få plats. Brunnshög ska bli en hållbar stadsdel, på riktigt. I maj 2022 togs det första spadtaget för bygget av Bona Terra, ett nytt multikvarter med många utmaningar, där Forsen anlitats som byggprojektledare. Beställare är ICA Fastigheter AB.

I multikvarteret Bona Terra byggs ett stort ICA Kvantum, med saluhallskänsla och fokus på lokalproducerad mat, plus ett antal kommersiella lokaler som bland annat kommer rymma gym, Systembolaget, apotek och restaurang, plus garage i botten. Ovanpå byggs 258 hyreslägenheter.

Alla projekt i Brunnshög föregås av en dialog mellan Lunds kommun och byggaktören. Dialogen mynnar sedan ut i ett dokument som beskriver Brunnshögs hållbarhetsmål, vad Lunds kommun gör och som ger förslag på hur byggaktören kan arbeta med hållbarhetsmålen. Vilka aktiviteter som byggaktören sedan väljer att bidra med presenteras genom ett åtgärdsprogram som kontinuerligt stäms av med kommunen.

Forsens uppdrag som byggprojektledare består främst av att hela tiden stämma av med byggentreprenören att allt i det upprättade hållbarhetsdokumentet följs.

– Projektet ska certifieras enligt Miljöbyggnad silver och den stora utmaningen är just utformningen av kvarteret, menar Maria Nilsson. Att det är ett multikvarter med många olika ytor och därför olika krav. Det är också ett ganska trångt kvarter med många hörn där det till exempel är svårt att få in dagsljus.

En annan utmaning i projektet är fastighetsbildningen.

– Fastigheten kommer efter färdigställandet att klyvas i två fastigheter via en tredimensionell fastighetsbildning. ICA Fastigheter kommer långsiktigt att äga den kommersiella fastigheten och Lansa Fastigheter förvärvar bostadsfastigheten.

Kvarteret Bona Terra kommer betyda mycket för Brunnshög i stort.

– Som namnet antyder bygger Bona Terra på ”den goda jorden”, förklarar Maria Nilsson. Projektet har ett stort fokus på hållbara material och att de som bor i kvarteret ska kunna leva hållbart i sin vardag. Exempelvis ska det odlas flera olika ätliga växter på innergården. Dessutom kommer kvarteret bli en viktig kugge i stadsdelen med sitt kompletta handelsutbud och med sitt sätt att berika området med 258 ljusa, moderna lägenheter. För Lund så innebär det att Brunnshög kommer ett stort steg närmare sin vision om den täta, hållbara stadsdelen.

Projektet går enligt tidplan och den kommersiella delen av kvarteret beräknas vara färdigställt i maj 2025, bostadsdelen beräknas vara klar oktober 2025.

 

  • Kund: ICA Fastigheter
  • Forsens uppdrag: Byggprojektledning
  • Kontakt hos Forsen: Maria Nilsson
  • Genomförandetid: 2021- 2025
  • Arkitekt: Fojab
  • Ort: Lund

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK