Foto: Illustration: White Arkitekter
Uppsala spårväg Dag Hammarskjölds väg.
Foto: Illustration: White Arkitekter

Uppsala spårväg - Forsen är beställarstöd och har uppdrag inom miljö-, projekt & byggledning

En helt ny spårväg som förändrar infrastrukturen för hela södra Uppsala. Det blir verklighet när en sträcka på 17 kilometer bana invigs i slutet av decenniet. Och Forsen har flera uppdrag inom miljö, anläggning och ledningsflytt.
– Vi ingår i kommunens delprojekt rådighet, förarbeten och anläggning, där vi tillståndssamordnar, projekt- och byggleder ledningsomläggningar samt projektleder planerade broar.

Inom projektet Uppsala spårväg pågår arbetet med att utreda och förbereda för en framtida spårväg, som sträcker sig från centrala staden och söderut. Den är tänkt att passera Rosendal, Gottsunda, Ulleråker och Ultuna fram till Bergsbrunna, där en ny järnvägsstation är planerad.

– I våra uppdrag ingår bland annat att leda och samordna projektörer och andra experter. Vi granskar ritningar och utredningar, vi hjälper till att ta fram beslutsunderlag och förfrågningsunderlag inför upphandling av konsulter och entreprenörer, säger Maria Leander, beställarstöd Forsen.

I uppdragen ingår även tidsplanering, framtagning av budget och kalkyl samt stöd vid arbetet med produktionsplaner.

– Spårvägen passerar flera utvecklingsområden och det är många komplexa utmaningar av olika karaktär. Vi utreder hur det ska byggas och har lett  arbetet med att ta fram gestaltningsförslag och skisser. Här har det varit viktigt att inte gå in för mycket på detaljnivå i tidigt skede. Nästa steg är att detaljplaner ska gå ut på granskning och antagande. Samtidigt inom delprojekt förarbeten pågår detaljprojektering av ledningsomläggningar som ska påbörja sina entreprenadarbeten.

Uppsala Spårväg är ett historiskt stadsbyggnadsprojekt, som påverkar både den befintliga stadsmiljön och naturen. Forsen har även uppdrag inom miljöledning i arbetet med att ta fram de anmälningar och tillstånd som behövs från olika myndigheter. Exempelvis tillstånd för vattenverksamhet, dispensansökningar för artskydd, biotopskydd och arbete inom vattenskyddsområde.

En annan utmaning är att grundvattnet i området har ett riksintresse som dricksvattenresurs. Det kräver anpassningar och en del tekniska lösningar för att skydda grundvattnet.

– Vi planerar att gå igenom extremt känsliga miljöer. Då är ett professionellt arbete med tillståndsansökningar en grundförutsättning och här har Forsen en jätteviktig roll, säger Mario Rivera, huvudprojektledare hos uppdragsgivaren Uppsala kommun.

Han berättar att Uppsala Spårväg bara är en del i ett större Uppsalapaket, som kommunen driver i samarbete med Trafikverket och som bland annat innefattar ombyggnad av Uppsala central, den nya stationen Uppsala Södra samt två nya järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm.

– Genom att skapa förutsättningar för nya bostäder och arbetsplatser sätter vi grunden för den framtida utvecklingen. Och Forsens stora erfarenhet är ett bra stöd.

Om du vill veta mer och se fler bilder

Här finns mer information och fler bilder (länk till Uppsala kommuns hemsida).

  • Kund: Uppsala kommun
  • Forsens uppdrag: Beställarstöd och miljö-, projekt & byggledning
  • Kontakt hos Forsen: Maria Leander
  • Genomförandetid: Planerad trafikstart 2029
  • Omfattning: 17 kilometer spårväg
  • Ort: Uppsala

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK