Telegrafberget, Nacka
Vacker utsikt

Sveriges kanske häftigaste utsikt

Vid Stockholms inlopp bygger HSB ett nytt bostadsområde med Sveriges kanske häftigaste utsikt. Men läget innebär samtidigt stora utmaningar i att kunna hantera terrängen. "Nivåskillnaderna ställer krav på både logistik och säkerhet", säger Forsens projektledare Pär Nilsson.

Med panoramautsikt över Stockholm inlopp växer ett nytt bostadsområde fram, på toppen av Telegrafberget i Nacka. I första etappen bygger HSB 66 lägenheter i kvarteren Fyrhusen.

Illustration: HSB

Forsen är produktionsstöd och svarar för produktions­ledningen när byggnationen inleddes hösten 2017. Dessutom ansvarar Forsen för all infrastruktur i området, vilket omfattar två broar, 15 meter höga murar och kajkonstruktioner samt en VA-anläggning.

Projektet drivs som delad entreprenad (CM) och Pär Nilsson har varit med som sakkunnig redan i planeringsstadiet av Fyrhusen.
– Det finns en färdig systemhandling och lägenheterna har redan börjat säljas. Vi startar bygghandlingsprojekteringen i vår och börjar bygga i höst – sprängningsarbetena påbörjades i april 2017.

Det som utmärker Fyrhusen är framför allt läget. Men detta ställer samtidigt stora krav på organisationen.
– Det är ett trångt och utsatt läge, med en kuperad terräng och hårt ansatt av väder och vind. Att bygga på en fotbollsplan är inga större svårigheter, men de nivåskillnader som råder här – samtidigt som det är många aktörer som ska samsas – kräver ett helhetsgrepp.

Det finns bara en väg ut och en väg in till området och det är många transporter som ska färdas där. Och om detta inte fungerar blir det inte bara dyrare, det påverkar också arbetsmiljön.
– Om inte flödet fungerar kostar det pengar, och då blir folk stressade. Därför diskuterar vi nu hur vi ska få ett övergripande grepp över logistik och arbetsmiljösamordning, säger Pär Nilsson.

Hittills har allt gått enligt plan, och Forsens förhoppning är att få projektleda även övriga etapper.
– Men först måste vi se till att leda den här etappen på ett bra sätt, och se till att ha ett bra samarbete med alla aktörer i området. När sedan nästa etapp ska börja byggas kommer det att bo folk i Fyrhusen – vilket ställer nya krav.

  • Kund: HSB Stockholm
  • Forsens uppdrag: Produktionsstöd, produktionsledning samt projekt-, projekterings- och produktionsledning för infrastrukturen i området
  • Kontakt hos Forsen: Pär Nilsson
  • Genomförandeform: CM, Construction Management
  • Genomförandetid: 2016 - 2019
  • Omfattning: 66 lägenheter
  • Arkitekt: Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB
  • Ort: Stockholm, Nacka