Foto: Fredrik Lindgårdh
Vy från drönare
Foto: Fredrik Lindgårdh
Telegrafberget, Nacka
Vacker utsikt

Telegrafberget - Sveriges häftigaste utsikt

Vid Stockholms inlopp bygger HSB ett nytt bostadsområde med Sveriges kanske häftigaste utsikt. Och de stora nivåskillnaderna ställer höga krav på både logistik och säkerhet.
– Det är ett trångt och utsatt läge som kräver ett nära samarbete mellan alla parter, säger Forsens projektledare Pär Nilsson.

Redan när HSB Bostad 2016 inledde arbetet med det nya bostadsområdet Telegrafberget fanns Forsen med som produktionsstöd och produktions­ledning. Dessutom ansvarar Forsen för projektering och produktionsledning för infrastrukturen i området, vilket bland annat omfattar två broar, 15 meter höga murar och kajkonstruktioner samt en VA-anläggning.

– Bostadsprojektet drivs som delad entreprenad (CM) och jag har varit med som sakkunnig för produktionen redan i planeringsstadiet, säger Pär Nilsson.

Första inflyttning sker hösten 2019 och parallellt med uppbyggnaden av infrastrukturen har Forsen inlett grundläggningen av bostäderna i första etappen. Detta kräver ett tätt samarbete på plats eftersom området är väldigt trångt och marken är kuperad.

– Att bygga på en fotbollsplan är inga större svårigheter, men de nivåskillnader som råder här – samtidigt som det är många aktörer som samsas – kräver ett helhetsgrepp över logistik och arbetsmiljö. Om inte flödet fungerar kostar det pengar och då blir folk stressade, säger Pär Nilsson.

Peter Carlsson, projektledare för mark och anläggning på HSB Bostad, ser stora vinster i att Forsen ansvarar för både bostäder och infrastruktur:
– Forsen är huvudansvarig för samordningen och vi har ett väldigt bra samarbete de olika projekten emellan. Vi sitter på samma plan, har kontinuerliga avstämningsmöten och tittar på logistiklösningar tillsammans. Alla har lärt känna varandra väldigt bra, viket är en stor fördel i ett sådant här projekt.

Arbetet fortskrider framåt och Pär Nilsson sitter med som produktionssakkunnig även under etapp två. När allt är klart består det nya bostadsområdet av totalt elva huskroppar med 350 lägenheter.

  • Kund: HSB Stockholm
  • Forsens uppdrag: Produktionsstöd och produktionsledning för bostadsproduktionen samt projekt-, projekterings- och produktionsledning för infrastrukturen i området
  • Kontakt hos Forsen: Pär Nilsson
  • Genomförandeform: CM, Construction Management
  • Genomförandetid: 2016 - 2021
  • Omfattning: 66 lägenheter i första etappen
  • Arkitekt: Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB
  • Ort: Stockholm, Nacka

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK