Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Jonas Kunze, Forsen

HSBs huvudkontor

Renovering av HSBs huvudkontor.

Omfattande renovering av HSBs huvudkontor med förtätning genom införandet av öppna planlösningar. Kulturhistoriskt värde och grönmärkt byggnad.

Byggnaden är klassad enligt Miljöbyggnad med betyget Silver.

  • Kund: HSB Fastighets AB Kontorshuset
  • Forsens uppdrag: Projekt-, projekterings- och produktionsledning
  • Genomförandeform: CM - Construction Management
  • Genomförandetid: 2011- 2013
  • Omfattning: 10 000 kvm BTA
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK