Foto: Fredblad Arkitekter (illustration)
Kärlekens skola, Halmstad
Foto: Fredblad Arkitekter (illustration)

Kärlekens skola - Forsen samordnar Halmstads största skolbygge

En av de största skolor som byggts i Halmstad de senaste åren uppförs just nu för att stå klar inför höstterminen 2020. Hela 540 barn i årskurserna 4-9 kommer att gå i Kärlekens skola, som är uppdelad i två flyglar med en öppen mittdel. Forsen svarar för byggledning och samordning av hela projektet.

När fastighetskontoret vid Halmstads kommun skulle bygga Kärlekens skola gick Forsen in som byggledare efter att upphandlingarna genomförts och bygget gick in i produktionsfasen.

– Vi hjälper beställaren, deltar vid byggmöten och teknikmöten och löser frågor som kommer upp under resans gång. Fastighetskontoret har dessutom låtit vissa av projektörerna upprätta checklistor för att bevaka att jobben blir rätt utförda. Det här är ett lite nytt arbetssätt och Forsen övervakar så att allt blir gjort, säger Maria Dahlquist Lönn, projektledare på Forsen.

Kärlekens skola ligger på en stor och lättillgänglig tomt. Det som komplicerar arbetet är dock att det står tillfälliga paviljonger på delar av tomten, där skolan huserar idag.

– Vi har därför fått dela upp det så att etableringsområdet ligger på ena sidan paviljongerna och bygget på andra sidan. Och eftersom det kommer leveranser hela tiden och barnen ska ta sig till och från skolan har säkerheten hög prioritet. Allt är därför inhägnat utom paviljongerna.

I direktiven från Halmstads kommun föreskrivs att en viss del av budgeten ska avsättas för konstnärlig utsmyckning. Och Maria Dahlquist Lönn sitter med i den grupp som upphandlar konsten – ett lite ovanligt uppdrag för Forsen.

– Vi tittade på tre konstverk och valde ut ett av dem. Jag är med i gruppen som en länk mellan de teknikansvariga på bygget och de kulturansvariga på kommunen.

Hittills går allt enligt plan, även om skolgården inte kommer blir färdig samtidigt med skolan – detta eftersom paviljongerna först måste fraktas demonteras och flyttas bort. När de är borta blir det en fin skolgård med bland annat hinderbanor och en scen.

– Forsen gör ett bra jobb. Vi har delat upp oss ganska strukturerat och har täta avstämningar. Och det är skönt att ha ett bollplank när besluten ska fattas, säger Kenny Störsjö, fastighetsingenjör på Halmstads kommun.

"Den lilla skolan i den stora"

Skolan har en yta av ca 7 200 kvm vilka är fördelade på två plan. Byggnaden är uppdelad i två skepp som innehåller läromiljöer med undervisningslokaler, kök, administrationslokaler och en öppen mittdel – Kunskapsgatan. Kunskapsgatan även kallat ”Hjärtat”.

Arkitektens ambition har varit att skapa den lilla skolan i den stora. Detta görs genom att skapa gemensamma utrymmen och samtidigt ge alla klasser avskilda arbetsenheter.

Genomtänkta akustiklösningar skapar en lugn inomhusmiljö och skolan projekteras genomgående med höga krav på materialval.

  • Kund: Fastighetskontoret, Halmstad kommun
  • Forsens uppdrag: Byggledning och samordning av hela projektet
  • Kontakt hos Forsen: Ulrika Hylll
  • Genomförandeform: Utförandeentreprenad
  • Genomförandetid: 2018 - höstterminen 2020
  • Omfattning: Nybyggnad ca 7 500 BTA
  • Arkitekt: Fredblad Arkitekter
  • Ort: Halmstad

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK