Foto: Citycon
Foto: Citycon

Kista Galleria

Om- och tillbyggnad. 20 000 kvm butiksyta, 6000 kvm nya parkeringsplatser och hyresgästanpassningar.

Grundförstärkning, omfattande konstruktiva ingrepp i befintlig galleria, brobyggnad, underjordsarbete, stora betongarbeten till stomresning med stora glaslanterniner. Tillbyggnaden består av en överdäckning av en väg i två plan samt en ny våning på taket av befintlig galleria.

Komplicerat i flera avseenden då det dagligen passerar 30 000 personer genom byggområdet och 102 bussar i timmen.

  • Kund: Kista Galleria KB, ägare Vital Eidendom och Länsförsäkringar Liv
  • Forsens uppdrag: Projekt- projekterings- och byggledning
  • Kontakt hos Forsen: Håkan Undin
  • Genomförandeform: Construction Management - CM
  • Genomförandetid: 2006 – 2009
  • Omfattning: 20 000 kvm butiksyta, 6000 kvm nya parkeringsplatser, hyresgästanpassningar. Byggkostnad ca 700 mkr
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK