Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed

Skeppsholmsbron - kulturhistorisk bro renoveras under vatten

Att renovera en 160 år gammal bro, tillika ett statligt byggnadsminne, ställer höga krav på alla som jobbar i projektet. Att allt arbete dessutom sker under vatten komplicerar det hela ytterligare.
– Entreprenörens specialistkompetens och min egen bakgrund som anläggningsdykare har varit en stor tillgång under arbetet med de första tre brostöden. Och vi har nu fått förnyat förtroende inför etapp två, säger Louis Malmberg, byggledare på Forsen.

Skeppsholmsbron i Stockholm, ritad av Gustaf de Geer och invigd 1861, har skadats av vattenströmmar, och genom landhöjningen har trägrunden kommit i kontakt med syre. Därför genomför Statens fastighetsverk nu en renovering av grundläggningen genom att gjuta betong runt de sex brostöden.

– Eftersom bron är ett statligt byggnadsminne får vi inte förvanska den. Däremot har vi fått tillstånd från Riksantikvarieämbetet att kapsla in de gamla brostöden i betong för att förstärka stabiliteten, säger Louis Malmberg.

I sin roll som byggledare hjälper han Statens fastighetsverks projektledare med bygg-, KMA- och ekonomimöten, äta-hantering och arbetsmiljöfrågor.
– Jag har tidigare arbetat med renoveringen av Norrbro och ombyggnaden av Slussen. Även där har arbetet skett under vatten och som gammal dykare har jag regelbundet kunnat gå ner och kolla arbetet. Det går ju inte att följa upp på vanligt sätt så kunden måste till stor del förlita sig på oss.

Eftersom dykarbeten är riskfyllda är säkerheten A och O, berättar Rebecka Kessler, projektledare på Statens fastighetsverk.
– Arbetsmiljön har högsta prioritet – både vi, Forsen och entreprenören SUAB säkrar att allt sköts på rätt sätt. Och det har inte heller varit några olyckstillbud.

Ett krav har varit att bron hålls öppen för gång- och biltrafik under hela byggtiden och hittills har arbetet gått enligt plan. Både tidplan och budget har hållits, trots att pandemin gjorde att några dyklag var sjuka.

– Betongkrisen på Gotland var också ett orosmoment. Och en annan överraskning var när vi hittade ett flera hundra år gammalt vrak. Det låg dock drygt tio meter bortom brostöden, vilket innebär att vårt arbete inte inkräktade. Annars hade projektet kunna bli uppskjutet en lång tid, säger Louis Malmberg.

Både Forsen och entreprenören har fått förnyat förtroende inför den återstående etappen. När allt är klart våren 2023 ska bron hålla i minst hundra år till.

– Det här är ett roligt och annorlunda undervattenprojekt där vi säkrar både bron och de kulturhistoriska värdena, säger Rebecka Kessler.

Skeppsholmsbron
  • Kund: Statens fastighetsverk
  • Forsens uppdrag: Byggledning
  • Kontakt hos Forsen: My Svedlund
  • Genomförandetid: Etapp 1 september 2021–april 2022, etapp 2 september 2022–april 2023
  • Omfattning: Sex brostöd
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK