Foto: Pierre Zoetterman, Banana Blue
Foto: Pierre Zoetterman, Banana Blue

Kv. Putten

Diligentias ombyggda fastighet på Sveavägen 20 har växt två våningsplan och omfattar nu totalt ca 38 000 kvm BTA.

SIDAS uppsägning initierade ett projekt hos Diligentia med målsättning att vidmakthålla eller öka fastighetens värde. Fastigheten omfattar efter projektet totalt 38 000 kvm BTA och ca 30 000 kvm loa.

Genom en ny detaljplan tillskapades ca 6.000 nya kvm till- och påbyggnad. Huvuddelen är kontor. Butiker och restauranger samt ett gym är lokaliserade på de nedre våningsplanen.

Projektet genomfördes med kvarvarande hyresgäster i bottenvåningarna vilket var en utmaning då stommen för de tillskapade 6.000 kvm till stora delar gick igenom dessa lokaler.

  • Kund: Diligentia
  • Forsens uppdrag: Projekt-, projekterings- och byggledning
  • Genomförandeform: CM - Construction Management
  • Genomförandetid: 2006 - 2008
  • Omfattning: Totalt ca 600 Mkr
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK